Home Vesti Srbija u novu godinu ušla sa čak 107 partija

Srbija u novu godinu ušla sa čak 107 partija

78
Ruska stranka slika - Srbija izbori
Foto: N1info

Srbija je u novu 2016. ušla sa 107 registrovanih partija, a prošle godine ih je registrovano sedam, piše u Registru političkih partija.

Srbija je u novu 2016. ušla sa 107 registrovanih partija, a prošle godine ih je registrovano sedam, piše u Registru političkih partija.

Srbija je u novu 2016. ušla sa 107 registrovanih partija, a prošle godine ih je registrovano sedam, piše u Registru političkih partija.

Poslednja registrovana partija je Srpsko ruski pokret, čije je rešenje o upisu doneto 17. decembra prošle godine. Sedište te stranke je u Zemunu, a zastupnik Slobodan Dimitrijević.

Prošle godine je registrovano ukupno sedam novih političkih partija, a među njima su „Slovaci napred“, Narodni pokret Drina-Dinara-Dunav (NPDDD) i Srpski pokret Dveri, Srpska narodna partija (SNP) Nenada Popovica, Republikanska stranka- politička stranka mađarske nacionalne manjine i Alternativa za promene – politička stranka albanske nacionalne manjine.

Pre preregistracije stranaka, koja je obavljena 2009. godine, u Srbiji je postojalo oko 600 političkih stranaka.

Političku stranku može osnovati najmanje 10.000, a političku stranku nacionalne manjine najmanje 1.000 punoletnih i poslovno sposobnih državljana Srbije.

Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje.

Prijavu za upis političke stranke u Registar političkih stranaka podnosi lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis u Registar u roku od 30 dana od dana osnivanja.

Izvor: http://rs.n1info.com