Home Subotica Izabrano novo rukovodstvo Foruma žena SPS-a

Izabrano novo rukovodstvo Foruma žena SPS-a

158
SPS logo - Srbija izbori 2016
Foto: yueco.rs

Na Drugoj izbornoj skupštini Foruma žena SPS u Subotici koja je održana 13.11.2015. godine u Subotici izabrano je novo rukovodstvo Foruma žena SPS a.

Predsedništvo će ubuduće brojati 9 članica a za članove Predsedništva izabrane su: Tamara Dačić, Tamara Zagorac Mešter, Marija Krstin Mančić, Nađa Vukmirović, Blažena Anđelić, Desanka Rašović, Mirjana Kalaba, Dragana Đurović i Snežana Stipić, Kandidaciona komisija je predstavila kandidate a Skupština FOŽ-a SPS Subotica jednoglasno podržala izbor Tamare Dačić za predsednicu i Tamaru Zagorac Mešter za potpredsednicu FOŽ-a SPS u Subotici za naredne 4 godine..

Brojnim prisutnima su se obratile predsednica Foruma žena SPS u Vojvodini i poslanik u Skupštini AP Vojvodine Vesna Bjelić Francuski kao i koordinatorka za Severno-bački okrug Sanja Marić. Predstavljen je i plan aktivnosti FOŽ u Subotici za naredni period od 4 godine koji će biće usmeren na mobilizacije građanki i građana i na unapređenju kvaliteta života, posebno osetljivih grupa kao što su deca, stari, bolesni, lica sa invaliditetom, izbegla lica kao i podrška hraniteljicama, jer je ovakav način brige o ugroženim kategorijama stanovništva primarni cilj Socijalističke partije Srbije. Primarni cilj Foruma žena će biti da motiviše svakog pojedinca, u cilju aktivnijeg angažovanja na planu humanitarnog i obrazovnog rada, kao i na polju širenja društvene kreativnosti, kulture i tolerancije.

Izvor: www.yueco.rs