Home Izborne liste STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA – DR SULEJMAN UGLJANIN

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDŽAKA – DR SULEJMAN UGLJANIN

145
srbijaizbori.com,SDA

1. IFETA RADONČIĆ, 1955, dipl. ekonomista, Novi Pazar

1. IFETA RADONČIĆ, 1955, dipl. ekonomista, Novi Pazar

2. BAJRO GEGIĆ, 1954, profesor matematike, Tutin

3. ENIS IMAMOVIĆ, 1984, preduzetnik, Novi Pazar

4. SENAD MAHMUTOVIĆ, 1972, dipl. ekonomista, Sjenica

5. AHMEDIN ŠKRIJELj, 1982, dipl. pravnik, Novi Pazar

6. SAIMA UGLjANIN, 1988, dipl. pravnik – master, Novi Pazar

7. HALID HADžIJAKUPOVIĆ, 1975, dipl. inženjer elektrotehnike, Prijepolje

8. DAMIR ĐEKIĆ, 1974, dipl. inženjer elektrotehnike, Novi Pazar

9. AZRA FAZLIĆ, 1978, profesor geografije i prostorni planer, Tutin

10. MIRSAD IKIĆ, 1978, preduzetnik, Novi Pazar

11. EDIB KAJEVIĆ, 1974, dipl. ekonomista, Prijepolje

12. ANIDA MUJOVIĆ, 1988, profesor engleskog jezika, Sjenica

13. IBRO FAZLIĆ, 1962, profesor, Prijepolje

14. IZET HOT, 1971, mr. građevine, Tutin

15. MAIDA KORAĆ, 1987, dipl. filolog, Sjenica

16. MUHEDIN FIJULjANIN, 1965, dipl. politikolog, Sjenica

17. EDIN GUDžEVIĆ, 1983, menadžer prodaje, Novi Pazar

18. SADIJA HODžIĆ, 1962, profesor, Prijepolje

19. MUSTAFA BALTIĆ, 1983, dipl. arheolog, Sjenica

20. ADMIR MUŠOVIĆ, 1984, profesor, Prijepolje

21. SELMA HODžIĆ, 1991, student, Novi Pazar

22. FAHRUDIN MUMINOVIĆ, 1981, inženjer elektrotehnike, Novi Sad, Petrovaradin

23. RAHMAN FEKIĆ, 1984, dipl. pravnik, Tutin

24. BENISA HALILOVIĆ, 1990, student, Novi Pazar

25. MELIHA KECAP, 1984, dipl. ekonomista, Tutin

26. AMINA KRKUŠIĆ, 1990, student, Novi Pazar

27. HAZBO MUJOVIĆ, 1965, dipl. inženjer mašinstva, Sjenica

28. MELIHA GORUŽDIĆ, 1986, dipl. ekonomista, Tutin

29. FUAD BAĆIĆANIN, 1974, profesor, Novi Pazar
30. ŠEMSUDIN KUČEVIĆ, 1959, dipl. politikolog, Tutin