Home Predsednički izbori prof. Zoran Dragišić

prof. Zoran Dragišić

160

Predsednik Pokreta radnika i seljaka

Vanredni profesor na Političkom sistemu, Osnovima bezbednosti i Bezbednosnom menadžmentu na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

Predsednik Pokreta radnika i seljaka

Vanredni profesor na Političkom sistemu, Osnovima bezbednosti i Bezbednosnom menadžmentu na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

Profesor dr Zoran Dragišić, rođen 1967. godine, između ostalog vojni analitičar i stručnjak za pitanja bezbednosti. Od 1994. godine radi na Fakultetu bezbednosti: prvo kao asistent-pripravnik na predmetu Politički sistem, od 1998. kao asistent na pomenutom i predmetu Osnovi bezbednosti, od 2004. kao docent na predmetima Osnovi bezbednosti i Bezbednosni menadžment. Završio je Fakultet civilne odbrane u Beogradu i Pravni fakultet u Beogradu.

Magisterijum pravno-političkih nauka stekao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. radom „Međunarodnopravni položaj učesnika nemeđunarodnih oružanih sukoba“. Doktorsku disertaciju „Pravno-politički status nacionalne bezbednosti“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Rukovodilac je specijalističkih studija Bezbednosni menadžment u oblasti odbrane od terorizma. Član je redakcije časopisa Ljudska bezbednost, a često se vojnopolitičkim komentarima oglašava u domaćoj i stranoj periodici, kao i u elektronskim sredstvima komunikacije. Objavio je preko 20 radova u domaćim i stranim časopisima s područja bezbednosnog menadžmenta, međunarodne bezbednosti, sistemâ nacionalne bezbednosti, upravljanja i kontrole sistemâ bezbednosti i odbrane od terorizma. Takođe, u više navrata profesor Zoran Dragišić je angažovan u svojstvu analitičara u privatnim bezbednosnim kompanijama.