Home Predsednički izbori prof. dr. Zoran Stankovic

prof. dr. Zoran Stankovic

322
0
srbijaizbori.com

prof. dr Zoran Stanković

Zoran Stanković je rođen 1954. godine u u selu Tegovište u opštini Vladičin Han. Osnovnu školu završio je u Džepu, gimnaziju u Vladičnom Hanu, a Medicinski fakultet na Univerzitetu u Nišu 1980. godine.
Kao aktivni poručnik JNA završava obavezni lekarski staž u Vojnoj bolnici u Nišu, a zatim je prekomandovan u garnizon Peć, gde obavlja dužnosti lekara i upravnika garnizonske ambulante u periodu od 1982. do 1985. godine, kada je proglašen za najboljeg mladog lekara u sastavu sanitetske službe JNA.

prof. dr Zoran Stanković

Zoran Stanković je rođen 1954. godine u u selu Tegovište u opštini Vladičin Han. Osnovnu školu završio je u Džepu, gimnaziju u Vladičnom Hanu, a Medicinski fakultet na Univerzitetu u Nišu 1980. godine.
Kao aktivni poručnik JNA završava obavezni lekarski staž u Vojnoj bolnici u Nišu, a zatim je prekomandovan u garnizon Peć, gde obavlja dužnosti lekara i upravnika garnizonske ambulante u periodu od 1982. do 1985. godine, kada je proglašen za najboljeg mladog lekara u sastavu sanitetske službe JNA.

Poslediplomske studije iz oblasti sudske medicine završio je 1988. godine na Vojno- medicinskoj akademiji, a po završetku specijalizacije raspoređen je na mesto lekara forenzičara u Institutu za sudsku medicinu VMA.
Na VMA je obavljao dužnosti načelnika: Odseka za kulturu tkiva, Instituta za sudsku medicinu i Zavoda za patologiju i sudsku medicinu VMA, sve do januara 2002. godine. kada je imenovan za načelnika VMA. Na ovom položaju je ostao sve do aprila 2005. godine, kada je penzionisan.

Tri puta je vanredno unapređen i to u čin majora i potpukovnika, a 2001. godine i u čin sanitetskog general-majora. Od strane načelnika Generalštaba proglašen je najboljim starešinom sanitetske službe za 1993. godinu.

Skupština Državne zajednice Srbija i Crna Gora izabrala ga je 2005. godine za ministra odbrane i člana Saveta ministara. Funkciju ministra odbrane je vršio i nakon razdruživanja Srbije i Crne Gore, a na ovom mestu je ostao do maja 2007. godine.

Na predlog Ujedinjenih regiona Srbije, 14. marta 2011. godine godine, Stanković postaje ministar zdravlja u rekonstruisanoj Vladi Srbije.

Učestvovao je u pisanju više knjiga, objavio je preko pedeset naučnih i stručnih radova, bio je saradnik u izradi više dokumentarnih filmova i muzejskih postavki. O žrtvama rata držao je predavanja u Kembridžu, Londonu, Parizu, Hagu, Utrehtu, Amsterdamu, Kijevu, kao i parlamentima Engleske i Ukrajine.

Oženjen je Marinom sa kojom ima ćerke bliznakinje Ivu i Inu, koje su udate za Sinišu i Aleksandra, a ima i unuke Danijela i Nikolu.

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here