Home Beograd Oglasila se Javnobeležnička komora o falsifikovanju izbornih potpisa

Oglasila se Javnobeležnička komora o falsifikovanju izbornih potpisa

99
0
Novi Sad - Srbija izbori
Foto: RTV (Ilustracija)

Javni beležnici nemaju nikakav uvid u to šta rade opštinski overivači, navodi se u saopštenju Javnobeležničke komore povodom navoda u javnosti o tome da su potpisi za pojedine izborne liste falsifikovani ili da su overeni od strane neovlašćenih osoba.

Javnobeležnička komora Srbije podseća javnost da potpise podrške birača za izborne liste pored javnih beležnika, overavaju i ovlašćeni predstavnici opštinskih uprava, koji nisu “notari” i koji nemaju veze sa javnobeležničkom profesijom, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da su se u široj javnosti pojavile vesti o falsifikatima izjava podrške birača za pojedine izborne liste, naglašavamo da ni u jednom slučaju to ne može biti dovedeno u vezu sa radom javnih beležnika, odnosno notara, jer se opštinski overivači ne bave notarskim
pozivom, ističe se.

Tokom procesa overe birača za decembarske izbore za Skupštinu Republike Srbije i za određene lokalne skupštine, od 1. novembra, kada su izbori raspisani, Javnobeležničkoj komori Srbije nije pristigla nijedna pritužba na rad javnih beležnika za postupanje u vezi sa izborima, tvrdi se u saopštenju.

Takođe, podsećamo javnost da javni beležnici nemaju nadležnost – ni zakonsku ni tehničku mogućnost, da proveravaju da li je neko od birača koji daje podršku nekoj listi, takvu podršku već prethodno dao nekoj drugoj listi. Ove provere obavljaju se u daljim koracima, kada politički akteri predaju svoje izborne liste odgovarajućim izbornim komisijama, naglašava se.

Posao javnog beležnika, javnobeležničkog pomoćnika, saradnika ili pripravnika, koji imaju ovlašćenja za overu potpisa birača, jeste da utvrdi identitet građanina koji pristupa i da svojim potpisom potvrdi da je taj identifikovani građanin svojeručno pred njim potpisao izjavu podrške, objašnjava se.

U svim izbornim procesima, od kada su uvedeni javni beležnici u septembru 2014. godine, nikada nije podneta nijedna osnovana pritužba na rad javnih beležnika u vezi sa overom potpisa birača, a od 1. marta 2017. godine, kada je overa potpisa prešla u isključivu nadležnost
javnih beležnika, svi izborni ciklusi protekli su bez problema i uz velike pohvale na račun rada javnih beležnika, podseća se

Što se tiče opštinskih overivača, zakonskim izmenama je 2020. godine, usled pandemije, omogućeno da se ovlašćeni službenici opštinskih uprava uključe u proces overe potpisa na izjavama podrške birača. Javni beležnici nemaju uvid niti bilo kakav uticaj na taj deo procesa, zaključuje se u saopštenju Javno beležničke komore.

Izvor: Danas Online