Home U fokusu Srbija nije obavezna da pozove misiju za lokalne izbore

Srbija nije obavezna da pozove misiju za lokalne izbore

153
0
Tomas Rimer - Srbija izbori
Foto: Wikipedia *preuzeto sa sajta www.danas.rs

OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) nije primila poziv od relevantnih državnih institucija Srbije za praćenje lokalnih izbora u Beogradu.

Države članice OEBS-a u prošlosti su pozivale ODIHR da putem svojih posmatračkih misija prate izbore na republičkom nivou, dok za lokalne izbore nisu u obavezi da to učine. Sve države članice OEBS-a su se obavezale da pozovu ODIHR da nadgleda tok nacionalnih izbora, a Srbija je tu obavezu uvek ispunjavala u prošlosti – ističe za Danas Tomas Rimer, portparol Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a.

On navodi da, ukoliko sa gradskim izborima u Beogradu budu raspisani i parlamentarni izbori u Srbiji, predstavnici ODIHR će se svakako sastati sa predstavnicima državnih tela i političkih partija, organizacijama civilnog društva i predstavnicima medija, i u tom procesu proceniti da li je posmatračka misija uopšte potrebna, i ako jeste – u kom obimu.

– Dakle, detalji o veličini i obliku posmatračke misije, ukoliko je uopšte bude, biće određeni tokom procesa koji sam spomenuo, posle kojeg ćemo izaći sa preporukama i odlukama – napominje sagovornik našeg lista.

*Sve su češći pozivi opozicionih lidera da se OEBS odmah uključi u budući izborni proces. Šta bi moglo da utiče na OEBS da u Srbiju pošalje sveobuhvatnu posmatračku misiju, i koliko vremena vam je potrebno da takvu misiju sastavite?

– Odluka o formatu posmatračke misije, ukoliko odlučimo da je misija neophodna, zavisiće od informacija koje sakupimo tokom perioda procenjivanja potreba za posmatračkom misijom. Suštinski, naša odluka reflektovaće zaključke do kojih dođemo tokom ovog procesa, dok će na sam format misije uticati to koja će misija imati najveću vrednost u pomoći Srbiji da poboljša svoje izborne procese. Do izbora još uvek ima dovoljno vremena, tako da vreme koje nam je potrebno da formiramo posmatračku misiju u ovom slučaju ne bi trebalo da predstavlja problem.

*Koje državno telo treba da ODIHR-u pošalje zvaničan zahtev da biste krenuli u ovaj proces, ili je to nezavisna odluka OEBS-a u odnosu na procene i preporuke do kojih ste došli tokom prethodnih izbornih ciklusa?

– Sve države članice OEBS-a su se obavezale da pošalju poziv za posmatranje izbora, državne institucije koje su nadležne za slanje tog poziva razlikuju se od države do države, i to mogu biti Ministarstvo spoljnih poslova, delegacija države u OEBS-ovom sedištu u Beču, ili Republička izborna komisija. Ali konačnu odluku o tome da li je misija neophodna i ako jeste u kom obimu, donosi ODIHR posle procesa konsultacija i procene stanja na terenu.

*Kako komentarišete izjave opozicionih lidera koji tvrde da jedino sveobuhvatna misija OEBS-a može da spreči „krađu na budućim izborima od strane vladajuće stranke i predsednika Vučića“?

– Mandat Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a je da posmatra izbore na osnovu poziva relevantnih institucija u državi u kojoj se izbori održavaju, tako da nismo u poziciji da komentarišemo izjave drugih učesnika u političkom životu.

*Uopšteno govoreći, kako OEBS procenjuje trenutno stanje izbornih pravila i praksi u Srbiji? Da li Srbija, prema mišljenju OEBS-a, ispunjava kriterijume prema kojima biste budući izborni proces u Srbiji mogli da ocenite pozitivno?

– Mi procene o izbornom procesu i njegovom kvalitetu uvek baziramo na osnovu aktuelnog posmatranja okolnosti koje čine deo tog procesa. Kako izbori o kojima govorimo još uvek nisu zvanično raspisani, nemoguće je da odgovorim na Vaše pitanje obzirom da još uvek nismo imali priliku da procenimo trenutnu situaciju u Srbiji.

Preuzeto sa: www.danas.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here