Home Istraživanja Cesid objavio izveštaj o izborima

Cesid objavio izveštaj o izborima

154
0
Izbori 2017 - Srbija izbori
Foto: Thinkstock, arhiva

Beograd — U izveštaju o predsedničkim izborima Cesid ocenio da su oni sprovedeni u skladu sa zakonom, uz poštovanje prava građana, ali i postojanja neravnopravnosti.

Beograd — U izveštaju o predsedničkim izborima Cesid ocenio da su oni sprovedeni u skladu sa zakonom, uz poštovanje prava građana, ali i postojanja neravnopravnosti.

Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Bojan Klačar rekao je danas da se te neravnopravnost odnose na izborne učesnike, što se pre svega ogledalo u mešanju državnih i izbornih pozicija, a da je kampanjom dominirao premijer i predsednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.

„Nepravilnost u kampanji posebno u medijima je generisana mešanjem državničkih i stranačkih aktivnosti, jer Vučić nije podneo ostavku na mesto premijera, pa je u kampanji nastupao i kao kandidat i kao predsednik vlade, čime formalno nije prekršio nijedno zakonsko rešenje“, piše u izveštaju.

Kako se navodi, ostali predsednički kandidati nisu imali mogućnost da organizuju kampanju u punom smislu, posebno kada je reč o oglašavanju, pa je „bio primetan izostanak pluralizma u svim vidovima plaćene političke komunikacije“.

Predstavnik Cesida Ivo Čolović rekao je da je sam tok izbornog dana na većini biračkih mesta protekao bez većih problema i da su na 89 odsto posmatranih biračkih mesta birački odbori sproveli izborni proces u skladu sa zakonom, dok su na svakom desetom biračkom mestu zabeležene manje nepravilnosti, a na jedan odsto biračkih mesta nepravilnosti su mogle da uslove ponavljanje izbornog procesa.

Čolović je rekao da posmatrači nisu zabeležili značajnije nepravilnosti kada je reč o prijemu izbornog materijala i da su manje nepravilnosti uočene na tri odsto biračkih mesta iz uzorka. On je dodao da su nepravilnosti pri glasanju godinama iste i da se pre svega pokazuju u manjim sredinama, gde se gradjani ne legitimišu, ne proverava da li je korišten sprej i ne koristi se UV lampa.

Republička izborna komisija (RIK) radila je relativno transparentno i efikasno, rekla je predstavnica Cesida Emilija Brkić.

Ona je kazala da je RIK poštovao rokove, da su sednice bile otvorene za javnost i da je izborni proces unapređen u nekim segmentima, kao i da nije bilo većih incidenata u radu RIK, ali da je bilo i neadekvatnih praksi, odnosno da RIK objavljuje samo sažetke, a ne zapisnike sa sednica, da se dnevni red deli na samom početku sednice i da često nema dovoljno vremena za pripremu, a da je edukacija birača samo na bazičnom nivou.

„Kao poseban problem izdvaja se usvajanje Uputstva za sprovođenje izbora, koji članom 91 daje pravo koordinatoru RIK da u saradnji sa predstavnicima Republičkog zavoda za statistiku, a u sedištu RIK, izvrši i parafira ispravku logičko-računarskih grešaka, koje su posledica očigledne omaške u popunjavanju zapisnika, a koje ne utiču na utvrđivanje rezultata“, rekla je Brkić.

Ona je kao probleme biračkih odbora navela brojnost tih odbora, finansijsku neisplativost i nedovoljnu obučenost članova odbora.

Cesid koji je izbore pratio na 600 biračkih mesta, kao i rad RIK, doneo je i preporuke koje se prvenstveno se odnose na obuku biračkih odbora, zatim – strogo primeniti zakon na biračke odbore koji svoj posao nisu radili, da Regulatorno telo za elektronske medije samoinicijativno kontroliše tok kampanje i objavi izveštaj, da se objave skenirani zapisnici sa svih biračkih mesta i razdvajanje izbornih procesa, jer se pokazalo da birački odbori bolje rade kada je reč o samo jednim izborima.

Cesid je na srednji rok preporučio reformu izborne administracije, odnosno stvaranje centralizovanog izbornog tela koje bi bilo profesionalno, kao i da se preliminarni birački spisak da na uvid javnosti i da se usvoje propisi kojima bi se smanjila mogućnost zloupotrebe javnih sredstava i državnih položaja.

Izvor: www.b92.net

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here