Home Izbori Kako dijaspora može da glasa na predsedničkim izborima

Kako dijaspora može da glasa na predsedničkim izborima

87
0
Glasačka kutija i listić - Srbija izbori
Foto: N1/ AFP/ Andrej Isakovič

Građani Srbije koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije pet dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, 11. marta, preko diplomatsko-konzularnih predstavništva da zatraže da se u jedinstveni biračaki spisak upiše da će glasati na predsedničkim izborima u inostranstvu, saopšteno je u Beogradu.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije navelo da taj zahtev obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji.

Zahtev mora da sadrži i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima, navodi se u saopštenju.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije kome je podnet zahtev će ga dostaviti nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa.

Zahtev za taj upis, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Izvor: N1

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here