Home Izbori Šta piše u programu Vuka Jeremića?

Šta piše u programu Vuka Jeremića?

139
0
Aleksandar Vuccich KZSS 53
Foto: Darko Ćirkov

Program Vuka Jeremića, koji je najavio da će se kandidovati za predsednika Srbije, sadrži deset celina, kao i 60 konkretnih predloga za rešavanje najvećih problema sa kojima se suočava Srbija i naše društvo.

Danas prenosi samo neke od predloga koje će Jeremić predstaviti javnosti u ponedeljak, 13. februara, u Beogradu.

Podsetimo, Vuk Jeremić je o svom programu razgovarao prethodnih mesec dana sa građanima širom Srbije, kako bi od njih čuo šta je ono što ih najviše pogađa, kao i šta su njihovi predlozi za rešavanje problema. “U Srbiji se teško živi i narod je s pravom nezadovoljan. Živimo u sistemu koji odlikuju samovolja, neznanje, korupcija i agresija. Za mnoge, život se sveo na preživljavanje, u sistemu koji nas obmanjuje i potkrada uz pomoć paradržavnog propagandnog aparata, koji kreira iskrivljenu sliku stvarnosti o društvenom blagostanju i navodnoj stalnoj ugroženosti od “unutrašnjih neprijatelja”, navodi se u uvodu Jeremićevog programa.

Kako se precizira, ti “unutrašnji neprijatelji” jesu svi oni koji misle drugačije i zbog toga su izloženi brojnim pritiscima i medijskom linču. “Ljudi se obmanjuju i stalnim predizbornim obećanjima o boljem životu, iza kojih se kriju sve učestaliji izbori, zbog čega živimo u stalnoj kampanji. Predsednik treba da bude stožer obnove i razvoja, graditelj konsenzusa, pokretač promena, advokat najslabijih, i branilac institucija i ustavnog poretka. Želim da budem predsednik koji će Srbiju dostojanstveno predstavljati u svetu. Hoću da budem predsednik koji gradi društveni konsenzus o najvažnijim pitanjima. Iznosim zato pred građane Srbije program zasnovan na ovim temeljima, sa ciljem zajedničkog rada na izgradnji dostojanstvenije, pravednije i razvijenije države”, poručuje Vuk Jeremić.

NARODNO JEDINSTVO
Srbija je podeljeno društvo u kojem se neprestano podgreva atmosfera međusobnog sukobljavanja i podela sa ciljem da aktuelni sistem preživi sve kritike i nastavi da radi u interesu uskog kruga ljudi. Umesto očuvanja takvog sistema, potreban nam je širok dogovor za sprovođenje programa za izgradnju pravednijeg društva. Za bolji i dostojanstveniji život neophodan je dogovor o efikasnom sistemu bezbednosti, vladavini prava i izgradnji snažnih institucija, jasnom razvojnom planu i ekonomskoj politici, savremenom obrazovanju, socijalnoj pravdi i efikasnijem zdravstvenom sistemu, očuvanju identiteta i vođenju aktivne kulturne politike, kvalitetnim medijima i drugačijem odnosu državnih organa prema građanima. Kosovo i Metohija je pitanje od vrhunskog nacionalnog značaja. Kao predsednik, zalagaću se za pronalaženje održivih rešenja za sva otvorena pitanja, uključujući status Pokrajine, kroz dijalog s kosovskim Albancima, poštujući Ustav Srbije i Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN.

BEZBEDNA ZEMLJA
Živimo u državi od koje građani zaziru, dok ona zazire od kriminalaca i huligana. Svedoci smo snažne personalizacije bezbednosne politike i proizvoljnog odlučivanja u pitanjima od značaja za odbranu i sigurnost. Svedoci smo i veštačkog podizanja međunacionalnih tenzija, isključivo u marketinške i politikantske svrhe, čime se ugrožava bezbednost građana, što predstavlja vrhunsku neodgovornost i nedržavničko ponašanje.

Kao predsednik, zastupaću stav da Srbija treba da bude vojno neutralna i tražiću od svih državnih organa da ova politika bude razrađena i uvrštena u sve relevantne zvanične dokumente. To sa sobom povlači neophodnost adekvatnog investiranja u odbranu i bezbednost. Kao predsednik, insistiraću na tome da naša zemlja ima snažne, obučene i moderno opremljene vojsku, policiju i službe bezbednosti, nad kojima su Ustavom i zakonom naloženi i ostvareni demokratska civilna kontrola i javni nadzor.

DOSTIŽNA PRAVDA
Bez vladavine prava i efikasnog pravosuđa nema poverenja naroda u državu, pravednog i bezbednog društva, zaštite elementarnih prava, uslova za poslovanje i investicije, poverenja u Srbiju i dostojanstvenih i slobodnih građana. Sudstvo mora biti efikasnije i nezavisnije u svom radu. Nadležnost nad sudskim budžetom treba da pređe na Visoki savet sudstva. Tužilaštvo mora imati potpunu nezavisnost u radu. Pravda mora biti dostupna svima, bez obzira na imovinsko stanje, i mora se pronaći način da besplatna pravna pomoć bude dostupna svim siromašnim građanima.

NOVA RADNA MESTA
Nezaposlenost predstavlja jedan od najvećih društvenih izazova u Srbiji. Redovan i adekvatno plaćen posao predstavlja jedan od ključnih preduslova za očuvanje dostojanstva, integriteta i nezavisnosti građana.

Moj apsolutni prioritet biće stvaranje uslova za zapošljavanje ljudi u Srbiji, što aktuelna ekonomska politika ne omogućava. Kao predsednik, predložiću pokretanje javnih radova za izgradnju infrastrukture i program reindustrijalizacije zemlje.

Ponudiću svoje međunarodno iskustvo i kontakte za ove ciljeve. Program sadrži konkretne mere za unapređenje poljoprivrede i energetike, uz zabranu prodaje EPS-a. Veliki problem za veće zapošljavanje jeste i partokratija, jer naši građani ne mogu dobiti posao u javnom sektoru ili na javnim nabavkama ako nisu bliski aktuelnoj vlasti. Kao predsednik, tome ću se najoštrije suprotstaviti. Zalagaću se za to da se direktne subvencije stranim investitorima zamene ulaganjem države u regionalnu i lokalnu infrastrukturu. Treba napustiti politiku neselektivne štednje, i preuzeti odgovornost da se rešenja za stabilizaciju javnih finansija pronađu na mestima na kojima su problemi i nastali – u nereformisanom javnom sektoru. Neophodna je profesionalizacija i korporativizacija javnih preduzeća.

ZNANJE – PREDUSLOV USPEHA
Prosveta je devalvirana, ponižena i marginalizovana. Prećutnim odobravanjem prakse kupovine diploma i zvanja, nekritičkim akreditovanjem privatnih fakulteta i smanjivanjem plata prosvetnim radnicima, građanima se šalje signal da znanje nije ključna vrednost, kao i da trud, rad i objektivna zasluga nisu vrline koje će biti adekvatno nagrađene. Jedan od mojih važnih zadataka biće da podstaknem i podržim procese koji će od zemlje zvanja, Srbiju pretvoriti u zemlju znanja. Insistiraću na donošenju dugoročne strategije obrazovanja, koja će biti u skladu s potrebama razvoja Srbije, savremenim svetskim standardima i njenom slavnom tradicijom.

ZDRAVLJE NACIJE
Zdravlje je najvažnije javno dobro. Nameravam da pokrenem širok front za sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sistema. Suština neophodnih promena jeste uspostavljanje modela koji će obezbediti adekvatnu i potpunu zdravstvenu zaštitu svih građana, i očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva. Moramo uspostaviti sistem u kojem se svim građanima obezbeđuje efikasna, ravnopravna i lako dostupna zdravstvena zaštita, da bi se produžio životni vek i povećao kvalitet života. Zdravstvenim radnicima se mora obezbediti rad u normalnim uslovima i uz adekvatna primanja.

Promene za koje se zalažem obezbediće uslove za jačanje primarne i preventivne zdravstvene zaštite, unapređenje organizacije sistema zdravstvene zaštite, redefinisanje sistema zdravstvenog osiguranja, integraciju privatnog sektora u javni zdravstveni sistem, stvaranje zakonskih i drugih uslova za projekte javno-privatnog partnerstva u zdravstvu, adekvatna ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i modernizaciju bolnica i kliničkih centara, racionalizaciju kadrovske politike, standardizaciju dijagnostičkih i terapijskih procedura i razvoj zdravstvenog turizma.

SOCIJALNA PRAVDA
U Srbiji su rasprostranjeni siromaštvo, nejednakost i nesigurnost. Pojedinci i porodice najvećim delom prepušteni su sami sebi, a neizgrađene i nejake institucije socijalne sigurnosti su na udaru stalnih mera štednje.

Zalagaću se za uvođenje socijalne pomoći za nemoćne i trenutno nezaposlene, od koje može da se preživi, aktivne mere zapošljavanja, pristojne i održive penzije, podršku za osobe sa invaliditetom, ratne veterane i ratne vojne invalide, donošenje novog zakona o pravima boraca i adekvatne dečije dodatke.

Zahtevaću ukidanje zakona iz 2014. kojim su smanjene penzije, kojim nije ugroženo samo mirno uživanje stečenih imovinskih prava već i dostignut nivo ljudskih prava.

KULTURNI PREPOROD
Kao predsednik Srbije, založiću se za aktivnu kulturnu politiku, kojom bi bila oživljena svest o autentičnim vrednostima naše kulturne tradicije i one bile učinjene dostupnim svakom građaninu. Srbija ima svoju kulturu i svoju tradiciju koju je potrebno približiti našim građanima, i na razumljiv i moderan način predstaviti svetu. Poseban i značajan deo naše kulturne realnosti predstavljaju mediji. Kao društvo izloženi smo agresivnoj propagandi usmerenoj na ulepšavanje stvarnosti i izgradnju kulta ličnosti. Favorizovanjem takvog sistema informisanja, uz objektivne probleme ekonomske prirode, iz medija se isteruju oni koji drže do profesionalne etike i standarda. Takva praksa mora da prestane. Država mora obezbediti javnim servisima stabilne izvore finansiranja, učiniti ih nezavisnim od vlasti i sposobnim za tržišno funkcionisanje.

PUNE SLOBODE
Etnička raznolikost naše zemlje je naša prednost i snaga, a ne slabost. Prava manjina stoga ću čuvati i nastojati da budu unapređena, pogotovo u kulturi, obrazovanju i informisanju. Insistiraću na poništavanju izmena i dopuna Zakona o radu iz 2014. godine, kojima su gotova sva prava radnika umanjena. U našem društvu položaj žena nije zadovoljavajući. Princip jednakosti plata za identične poslove mora biti poštovan do kraja. Posebnu pažnju treba posvetiti položaju zaposlenih žena koje žele da postanu majke, da bi se izbegli različiti oblici diskriminacije tokom trudnoće i porodiljskog odsustva, ali i neposredno po povratku na posao. Pružaću podršku rešavanju problema i potreba velikog broja izbeglih, prognanih i interno raseljenih ljudi.

SRBIJA I SVET
Jedan od osnovnih zadataka predsednika, prema Ustavu, jeste predstavljanje Srbije u svetu. Građani Srbije će imati priliku da direktno izaberu ličnost, politiku, ali i set vrednosti kojima žele da budu predstavljeni. Bez pametne spoljne politike svi državni i nacionalni ciljevi mogu biti ugroženi, kao što je pokazalo tragično iskustvo devedesetih godina prošloga veka.

Kao predsednik, biću posvećen jačanju suvereniteta i bezbednosti države, i poboljšanju njenog međunarodnog ugleda, uticaja i ekonomske pozicije. Srbiji je potrebna nova regionalna politika, koja isključuje emocije i populizam, a razume suštinske interese države i naroda. Srbija mora da sarađuje sa celim svetom, ali su od posebnog značaja za nas EU, Rusija, SAD i Kina. Kao predsednik, iskoristiću svoje znanje, iskustvo i kontakte koje sam stekao u svetu da bih Srbiju dostojno zastupao na međunarodnoj sceni i omogućio joj brži razvoj. Neumorno ću raditi na tome da našoj zemlji i građanima obezbedim preko potrebne stabilnost, bezbednost, ugled, dostojanstvo i šanse za snažniji razvoj.

Izvor: www.danas.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here