Home Izbori Izbori moraju biti raspisani do 3.marta, održani do 1.maja

Izbori moraju biti raspisani do 3.marta, održani do 1.maja

77
Izbori 2017 - Srbija izbori
Foto: B92/ Thinkstock

Mediji u Beogradu spekulišu poslednjih dana sa datumom održavanja predsedničkih izbora. Jedino je izvesno zasad, a to je da ti izbori, prema Ustavu Srbije, moraju da budu raspisani najkasnije do 3. marta, a održani najranije u subotu 1. aprila, odnosno 2. aprila, ako se želi da izbori budu, kao što je uobičajeno, nedeljom, a najkasnije u ponedeljak 1. maja, odnosno u nedelju 30. aprila. Ustav Srbije, naime, propisuje da izbori moraju biti raspisani 90 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika Republike, održani – najranije u roku od 30 dana od raspisivanja, a najkasnije 60 dana od datuma raspisivanja.

Beograd — Mediji u Beogradu spekulišu poslednjih dana sa datumom održavanja predsedničkih izbora.

Jedino je izvesno zasad, a to je da ti izbori, prema Ustavu Srbije, moraju da budu raspisani najkasnije do 3. marta, a održani najranije u subotu 1. aprila, odnosno 2. aprila, ako se želi da izbori budu, kao što je uobičajeno, nedeljom, a najkasnije u ponedeljak 1. maja, odnosno u nedelju 30. aprila.

Ustav Srbije, naime, propisuje da izbori moraju biti raspisani 90 dana pre isteka mandata aktuelnog predsednika Republike, održani – najranije u roku od 30 dana od raspisivanja, a najkasnije 60 dana od datuma raspisivanja.

Izbore za šefa države raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika, tako da se okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom.

Postupak izbora predsednika države detaljnije uređuje Zakon o izboru predsednika Republike, koji kaže i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30, ni više od 60 dana.

U odluci predsednika Narodne skupštine o raspisivanju predsedničkih izbora, koja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“, utvrđuje se dan glasanja i dan od kada počinju da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji.

Kandidata za predsednika Republike mogu da predlože registrovane političke stranke, koalicije i grupe građana, ukoliko ga overenim potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, a broj birača se utvrđuje na osnovu broja glasačkih listića, koji se nalaze u glasačkoj kutiji.

Ukoliko nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana prvog glasanja, a na ponovljenom glasanju, takozvanom drugom krugu, učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

Više od dva kandidata učestvuju na ponovljenom glasanju ako više njih deli prvo ili drugo mesto.

Na ponovljenom glasanju za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova.

Mandat predsednika Republike traje pet godina i počinje da teče od dana polaganja zakletve pred narodnim poslanicima.

Prema Ustavu, niko ne može više od dva puta da bude izabran za predsednika Republike, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat.

Izvor: www.b92.net