Home U fokusu TS: Poboljšati pravila o finansiranju izborne kampanje

TS: Poboljšati pravila o finansiranju izborne kampanje

69
Izbori 2017 - Srbija izbori
Foto: N1

Transparentnost Srbija poziva da se pravila o finansiranju izborne kampanje poboljšaju pre raspisivanja predsedničkih izbora i da se organizovanje izbora ne opterećuje suvišnim troškovima.

Predlagači kandidata na predsedničkim izborima 2017. dobiće za trećinu manje novca iz budžeta nego 2012, što je posledica izmene zakona, navodi Transparentnost na svom sajtu, ali istovremeno ističe da će oni dobiti značajno više nego za parlametnarne izbore održane u maju 2016.

“Razlog je to što se za parlamentarne izbore samo petina novca iz budžeta deli na jednake delove svim učesnicima, a na predsedničkim 50 odsto.Tako su 2016. sve partije dobile pred parlamentarnei zbore po 5,8 miliona dinara, a sada bi, u slučaju da se pojavi 12 kandidata (kao 2012) svaki od njihovih predlagača dobio gotovo pet puta više – 26,7 miliona dinara”, navodi Transparentnost.

Budući da su troškovi kampanje za parlamentarne i predsedničke izbora veoma slični, na ovom primeru se jasno vidi da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti nema jasno određen cilj budžetskog finansiranja i taj bi propust trebalo otkloniti, ukazuje ova organizacija.

Pritom poručuju da se pri svakoj promeni Zakona mora voditi računa o ravnopravnosti učesnika izborne trke, koja je, kako tvrde, ozbiljno narušena sistemom finansiranja.

“Naime, izmenama Zakona s kraja 2014. godine, koje, nažalost, nisu izvedene u skladu sa antikorupcijskom strategijom donetom samo godinu dana ranije, uvedena je mogućnost da se za izbornu kampanju troši budžetski novac namenjen finansiraju redovnog rada političkog subjekta. Od tog momenta su u izbornoj trci izrazito privilegovani kandidati većih parlamentarnih stranaka, naročito u odnosu na nezavisne i kandidate vanparlamentarne opozicije”, upozorava Transparentnost.

Pored troškova finansiranja kampanje, u Transparentnosti smatraju da treba voditi računa i o troškovima organizovanja izbora.

Trošak države za organizovanje izbornog procesa procenjen je u budžetu Srbije za 2017. na preko 10 miliona evra. Pošto najveći deo tog novca odlazi za nadoknade članovima biračkih odbora, Transparentnost Srbija apeluje na one parlamentarne stranke koje već imaju predstavnike u stalnom sastavu biračkih odbora da ne stvaraju dodatne troškove za budžet, koji mogu biti veći od 30 miliona dinara po jednom predsedničkom kandidatu, imenovanjem svojih kadrova i u prošireni sastav biračkih odbora.

Istovremeno, Transparentnost Srbija poziva Vladu i poslaničke grupe da što pre predlože članove Nadzornog odbora , kako bi on bio formiran pre izbora, prvi put nakon 2000. godine. To telo bi, kako se ističe, moglo biti značajno jer u postojećem pravnom okviru nijedan organ nije formalno nadležan za brojne sporne situacije koje redovno nastaju tokom kampanje, a naročito za neumereno pojavljivanje aktuelnih državnih funkcionera u obavljanju navodno redovnih dužnosti.

Izvor: N1