Home Predsednički izbori Za predsedničke izbore 1,2 milijarde dinara

Za predsedničke izbore 1,2 milijarde dinara

107
0
izbori prebrojavanje glasova 1
Foto: Darko Ćirkov

Štampanje glasačkih listića i drugog materijala za izbore 2017. godine koštaće 120 miliona dinara a UV lampe, sprejevi i glasačke kutije 16 miliona

Skupštinski budžet za narednu godinu utvrđen je u iznosu od 3,47 milijardi dinara, od čega 1,23 milijarde idu Republičkoj izbornoj komisiji, i to 1,2 milijarde za sprovođenje predsedničkih izbora i 26 miliona za tekući rad. Najviše novca namenjenih predsedničkim izborima biće utrošeno na naknade članovima RIK-a, biračkih odbora zaposlenima u Skupštini Srbije i onima u opštinama, koji budu angažovani za rad na sprovođenju izbora – 859,4 miliona dinara.

Predsednički izbori koštaće, naravno, mnogo više, jer u troškove RIK-a ne ulazi novac koji će predsednički kandidati dobiti iz republičkog budžeta. Od sredstava opredeljenih RIK-u, na usluge komunikacija, u koje spadaju troškovi korišćenja mobilnih telefona, poštanskih usluga i dostava obaveštenja biračima o vremenu i mestu glasanja na izborima, otići će 79,9 miliona dinara. Za troškove službenih putovanja po zemlji planirano je devet miliona dinara, a taj novac biće potrošen putovanja članova RIK-a u stalnom i proširenom sastavu s prebivalištem van Beograda, radi dolaska na sednice i odlaska u upravne okruge zbog primopredaje izbornog materijala pre i posle glasanja.

Na zakup prostorija koje su u privatnom vlasništvu, a određene su za biračka mesta, kao i za skladištenje izbornog materijala, otići će 12,1 milion dinara. Za usluge po ugovoru namenjeno je 126,2 miliona dinara, od toga 550.000 dinara ide na prevođenje (na jezike nacionalnih manjina) izbornih akata RIK-a, za usluge informisanja, u koje spada štampanje glasačkih listića i ostalog izbornog materijala, umnožavanje materijala, štampanje akreditacija za posmatrače i objavljivanje tendera i oglasa, planirano je 120 miliona dinara.

Za ugostiteljske usluge, u koje spada posluženje bezalkoholnih pića za vreme održavanja sednica RIK-a ili sastanaka njegovih radnih grupa, opredeljeno je pola miliona, a za angažovanje lica preko omladinskih zadruga za prijem i razvrstavanje izbornog materijala koji se nakon glasanja dostavlja RIK-u i za druge poslove povezane s tim, izdvojeno je pet miliona dinara. Za nabavku kancelarijskog materijala namenjeno je 56,7 miliona dinara, za finansiranje nabavke goriva za prevoz izbornog materijala 36 miliona, a za nabavku sprejeva za obeležavanje prsta birača, UV lampe za proveru da li je birač već glasao, glasačkih kutija, vreća za transport izbornog materijala i nabavku drugog materijala – 16 miliona dinara.

Izvor: www.politika.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here