Home Izbori TS: Samo 4% lokalnih samouprava objavilo iznose za kampanju

TS: Samo 4% lokalnih samouprava objavilo iznose za kampanju

107
0
Transparentnost medija u Srbiji - Srbija izbori
Foto: N1/ Logo

Samo četiri odsto lokalnih samouprava u Srbiji jasno je prikazalo koliko novca izdvaja za izbornu kampanju, a koliko za finansiranje redovnog rada, saopštila je nevladina organizacija Transprentnost Srbija (TS).

U saopštenju ta organizacija navela je da i ove godine prati finansiranje izborne kampanje, podsetivši da Zakon o finansiranju političkih aktivnosti predviđa da se učesnici na izborima i stranke koje imaju odbornike finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava.

„Istraživanje koje je TS sprovela na uzorku od 25 gradova i opština (po jedna iz svakog okruga) je pokazalo da je tek četiri odsto lokalnih samouprava poštovalo zakonska pravila, tako što su jasno prikazali koliko se izdvaja za kampanju, koliko za finansiranje redovnog rada i odredili iznose u skladu sa zakonskim kriterijumima“, navela je TS.

Ta organizacija je istakla da gotovo polovina gradova i opština nije imala jasno istaknut budžet na svom sajtu, što je otežalo istraživanje, kao i da su propusti posledica činjenice da poštovanje zakonskih normi o visini izdvajanja ne kontroliše nijedan državni organ prilikom usvajanja budžeta.

Drugi veliki problem koji su utvrdili istraživanjem jeste neadekvatan iznos za finansiranje izborne kampanje.

Tako će, u proseku, podnosioci izbornih lista u posmatranim gradovima i opštinama dobiti za finansiranje kampanje unapred oko 10.000 dinara. U manjim opštinama taj iznos je i ispod 2.000 dinara, a ni u gradovima od 100 hiljada stanovnika ne prelazi iznos od koga se može platiti zakup jednog bilborda, piše u saopštenju.

I ovaj put je izvesno i pre podnošenja finansijskih izveštaja da će najveći deo troškova kampanje biti vezan za televizijske stanice sa nacionalnom frekvencijom i da će pretežno biti plaćen novcem koje stranke i koalicije dobijaju iz budžeta za parlamentarne izbore.

Međutim, kako je navedeno, očigledno je da su izdvajanja iz lokalnih budžeta neadekvatna. Usled toga, u nepovoljnom položaju se nalaze male regionalne stranke kao i lokalne grupe građana, jer njihovi konkurenti ulaze u izbornu trku sa nesrazmerno većim budžetskim dotacijama.

Ciljevi budžetskog finansiranja partija nisu postavljeni jasno i logično, na šta je TS ukazivala i 2011. godine, kada je zakon pisan, i 2014. godine, kada je izmenjen.

Transparentnost zato smatra da pri izmenama zakona treba jasno definisati koja je svrha izdvajanja ovog novca građana.

Kako je navedeno, tek kada se zna svrha, može se odrediti visina ovih budžetskih izdvajanja i način raspodele.

Izvor: N1

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here