Home Izbori Poziv: Ko želi da posmatra izbore

Poziv: Ko želi da posmatra izbore

135
0
otvaranje glasaccke kutije 1
Foto: Darko Ćirkov

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Javni poziv za prijavljivanje kandidata koje će angažovati za posmatrače izborne kampanje.

Predviđeno je da Agencija angažuje 134 posmatraca u 23 grada u Srbiji, a na osnovu čijih podataka će ta institucija kasnije utvrđivati kako su stranke trošile sredstva tokom kampanje.

Na sajtu Agencije objavljeno je da se pozivaju kandidati, koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje politickih subjekata u 2016. godini u svojstvu posmatraca Agencije za borbu protiv korupcije, da se prijave na javni poziv za centralnog koordinatora, koordinatora i terenskog posmatraca za poslove posmatranja izborne kampanje.

Na sajtu se mogu naći detalji o nacinu prijavljivanja, kao i obrazac prijave i Pravilnik o posmatračima izborne kampanje.

Kako je ranije Tanjugu rekla pomoćnica direktora Agencije Katarina Klara Dakić, Agencija za borbu protiv korupcije predvidela je da za predstojeću izbornu kampanju angažuje 134 posmatraca u 23 grada u Srbiji, a na osnovu čijih podataka će ta institucija kasnije utvrđivati kako su stranke trošile sredstva tokom kampanje.

Politički subjekti obavezni su da Agenciji dostave izveštaje o troškovima izborne kampanje 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata, a zaposleni u Agenciji će te izveštaje porediti sa izveštajima dobijenim od svojih posmatrača i reagovati ukoliko se utvrde nepravilnosti.

„Za ovu izbornu kampanju predvideli smo 134 posmatrača – terenska posmatrača, koordinatore i centralne kooordinatore u 23 grada Srbije što je manji broj u odnosu na izbore održane 2012. i 2014. godine kada je bilo 165, odnosno 142 posmatrača“, navela je Dakić.

Kako je objasnila, posmatrači prikupjaju sve informacije o političkim aktivnostima političkih subjekata i dostavljaju ih centralnim koordinatorima koji ih statistički i analitički obrađuju.

Ti podaci se dostavljaju Agenciji koja, zatim, upoređuje podatke dobijene od posmatrača sa izveštajima o troškovima izborne kampanje koje dostavljaju sami politički subjekti.

„Terenski posmatrači idu po terenu, posmatraju i beleže objavljene bilborde i javne događaje, prikupljaju dokaze i na određenom, propisanom, obrascu dostavljaju svoje izveštaje koordinatorim koji ih obrađuju. Podaci se mogu prikupljati, po nalogu Agencije, i od drugih pravnih lica, državnih organa, jedinica lokalne samouprave“, kaže Dakić.

Prema njenim rečima, nakon prijavljivanja kandidati biće obavljena selekcija na osnovu uslova predviđenih nedavno donetim Pravilnikom, a nakon toga je predviđena i obuka kandidata.

Kako kaže, Pravilnikom je predviđeno da posmatrači počnu da rade od dana raspisivanja izbora, a Agencija može da ih angažuje sve do kraja kampanje ili kraće.

Što se tiče centralnih koordinatora, oni mogu biti angažovani i 30 dana nakon oglašavanja konačnih rezultata jer je potrebno da obrade prikupljene podatke.

Ističe i da je samo prisustvo, spoznaja da postoje osobe ovlašćenje od strane Agencije da posmatraju izborne aktivnosti, najveći benefit.

Izvor: B92 http://www.b92.net

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here