Home Političke partije Vlaška Narodna Stranka

Vlaška Narodna Stranka

254
0
Vlaška Narodna Stranka - Srbija izbori
Foto: facebook

Vlaška Narodna Stranka(do 2013 pod imenom Vlaška Demokratska Stranka Srbije-VDSS)u daljem tekstu i skraćeno VNS, je klasična politička partija manjinske zajednice, ona pre svega promoviše demokratske principe i društvo koje se gradi u uređenoj pravnoj i demokratskoj državi.

Glavni pravci delovanja Vlaške demokratske stranke Srbije su moderano, pravno, politički, ekonomski i socijalno razvijena Srbija, sa maksimalnim građanskim slobodama koje garantuje ustav. Međutim, imajući u vidu njen manjinski karakter, ali i brojnost članstva politički uticaj i programska načela, aktivnosti stranke su pre svega fokusirane na manjinu koju predstavljaju, tj na Vlašku manjinu iz Srbije, u zemlji i u inostranstvu. Dok su krupna “državna“ pitanja po logici stvari prepuštena vlikim partijama odnosno koalicionim partnerima.

Prema sajtu ove partije, Vlasi koji se bave vlaškim pitanjem i dalje su atenemisani i okarakterisani kao destabilizirajući faktor.

Vođeni idejom o promeni statusa Vlaške zajednice i dobijanja onih zagarantovanih prava, ustavom i zakonima ove države, grupa ljudi na čelu sa dr Predragom Balaševićem 25.04.2004, god u Boru uz podršku 240 delegata formiraju Vlašku Demokratsku Stranku Srbije. Na osnivanju stranke osnivači su sebi postavili ozbiljne kriterijume da naprave jaku i prepoznatljivu stranku Vlaha kako u samoj zajednici tako i na političkoj sceni Srbije. Da političkim srestvima isprave istorijsku nepravdu prema Vlasima, da daju doprinos na očuvanju jezika, kulture, tradicije da reprezentuju Vlahe u lokalnim parlamentima u onim opštinama gde oni žive kao i u republičkom parlamentu. U svim ovim željama, potrebama ka ostvarivanju prava vlaške zajednice u ovom prethodnom periodu od osnivanja stranke do danas rukovodstvo i članovi VNS nailazili su na niz problema i prepreka kako na lokalnom nivou tako i sa najvišim institucijama države Srbije.
VNS trenutno ima svoje lokalne odbore u svim opštinama gde žive Vlasi: -Bor
-Petrovac
-Kučevo
-Zaječar
-Kladovo
-Majdanpek
-Boljevac
-Ćuprija
-Svilajnac
-Žabari
-Žagubica
-Negotin
-Golubac
-Požarevac
Sa brojem članova koji je blizu cifre od 10.000 ova stranka postala je ozbiljan politički faktor u istočnoj Srbiji. Za ostvarivanje ovog cijlja ova stranka sarađuje i spremna je da sarađuje sa strankama većinskog naroda sa kojima dele iste vrednosti i one koje su spremne da daju doprinos u poboljšanju statusa ove zajednice u Srbiji. Kao i saradnja sa političkim partijama nacionalnih manjina koja je uspostavljena na samom osnivanju i koja uspešno traje do danas.VNS je trenutno ostala jedini politički oslonac vlaške zajednice u rešavanju nasleđenih problema Vlaha.

Adaptirano prema : www.vns.org.rs/kako_smo_i_zasto_nastali.html

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here