Home Političke partije Demokratska partija Sandžaka

Demokratska partija Sandžaka

245
0
Demokratska partija Sandžaka - Srbija izbori
Foto: demokratskapartijasandzaka.in.rs

Demokratska partija Sandžaka je prva politička organizacija koja je svoje političko dijelovanje upravo započela u Prijepolju, gradu koji je i prirodni centar zapadnog dijela Sandžaka.

Demokratska partija Sandžaka je prva politička organizacija koja je svoje političko dijelovanje upravo započela u Prijepolju, gradu koji je i prirodni centar zapadnog dijela Sandžaka.
Osnovana 2007.godine kao reakcija na političko stanje u Bošnjačkom korpusu u Sandžaku, Demokratska partija Sandžaka se snažno založila za smijenu političke elite Bošnjaka Sandžaka i ponudila alternativu dotadašnjem političkom dijelovanju dvije najveće političke partije Bošnjaka.
Jedan od prvih političkih slogana Demokratske partije Sandžaka je JEDINSTVO A NE PODIJELE. Ove ideje kao i nekompromitovane, poštene i čestite ljude koji čine Demokratsku partiju Sandžaka vrlo brzo su prepoznali birači u Prijepolju dajući nam najveću podršku na lokalnim izborima u maju 2008.godine.
Može se slobodno reći da nova etapa Demokratske partije Sandžaka počinje od momenta kada prelazimo lokalne granice osnivanjem odbora u gradovima okruženja.
Sa partnerima iz Republike koji su najdemokratskiji dio ovoga društva Demorkatska partija Sandžaka će mijenjati Prijepolje i Sandžak.
Demokratska partija Sandžaka zastupa interese bošnjačke nacionalne manjine, bori se za uspostavljanje i ostvarivanje građanskog društva i građanskog sistema vrijednosti.

Osnovni programski ciljevi Stranke su:

– afirmacija i zaštita nacionalne samobitnosti i političke zastupljenosti Bošnjaka u Srbiji i njihova integracija u javni život Republike Srbije,

– afirmacija manjinskih prava,

– afirmacija ljudskih i građanskih prava

– demokratija i vladavina prava,

– tržišna privreda i privatno preduzetništvo,

– unapređenje socijalnih prava,

– – autonomija i slobodne aktivnosti svih vjerskih zajednica,

– Sandžak kao jedan od regiona decentralizovane i regionalizovane Srbije.

Izvor: www.demokratskapartijasandzaka.in.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here