Home Političke partije Bošnjačka demokratska zajednica

Bošnjačka demokratska zajednica

228
0
BDZ logo - Srbija izbori
Foto:bdz.rs

Bošnjačka demokratska zajednica je politička stranka, slobodno i dobrovoljno udruženih članova, osnovana radi ostarivanja političkih ciljeva, demokratskim oblikovanjem političke volje građana i učešćem na izborima, vršenjem vlasti, kao i delovanjem u opoziciji i kao takva predstavljaće i zastupati interese Bošnjačke nacionalne manjine, štititi i unapredjivati prava njenih pripadnika, u skladu sa ustavom , zakonom , medjunarodnim standardima i drugim općim aktima.

Osnovni programski ciljevi i zadaci stranke su:

– zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice;

– negovanje Bosanskog jezika i pisma, kulture i očuvanje nacionalnog identiteta;

– pospešivanje veza pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine sa narodima i narodnostima sa kojima žive, odnosno sa kojima ih vezuje svakodnevni život;

– aktivno učešće u izgradnji i očuvanju interesa Bošnjačke nacionalne zajednice u zemlji i inostranstvu u izgradnji društva socijalne pravde, očuvanju potpune ravnopravnosti bez obzira na versku i polnu pripadnost i ostvarivanja saradnje međusobnog razumevanja i uzajmnog uvažavanja;

– aktivno učešće u interesu Bošnjačke nacionalne zajednice u održavanju i izgradnji pravne države, kao stub savremenog bivstvovanja zajednice i aktivni angažman na ostvarivanju saradnje, njegovanja i razvijanja odnosa sa regionalnim i međunarodnim organizacijama;

– okupljanje članova Bošnjačke nacionalne zajednice i simpatizera na sprovođenju programa Stranke i ostvarivanju političkih ciljeva i podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja i osnivanja institucija i udruženja kojim je zajednički cilj očuvanje nacionalnog identiteta;

– da zastupljenost predstavnika Bošnjačke nacionalne zajednice u predstavničkim tijelima, u sredinama u kojima žive u sudskim organima i izvršnoj vlasti bude srazmjerno zastupljenosti pripadnika Bošnjačke nacionale manjine;

– stvaranje i jačanje institucija čijim radom se ostvaruje integracija i ravnopravni tretman pripadnika Bošnjačke nacionalne zajednice u društvo;

– aktivno učešće Bošnjačke nacionalne manjine u izgradnji i održavanju društva socijalne pravde i smanjenju jaza između bogatih i socialno ugroženih kao i puna i intenzivna saradnja Bošnjačke nacionalne zajednice sa drugim nacionalnim zajednicama i svim društvenim grupama;

Programom Stranke bliže se opisuju politička načela, ciljevi i vrijednosti za koje se Stranka zal

Izvor: www.bdz.rs / iz Statuta BDZ/

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here