Home Političke partije Ruska stranka

Ruska stranka

794
0
Logo Ruske stranke - Srbija izbori
Foto: ruskastranka.rs

Ruska Stranka je politička stranka slobodno i dobrovoljno udruženih građana osnovana radi ostarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje i predstavljanje i zastupanje interesa ruske nacionalne manjine.

Ruska Stranka je politička stranka slobodno i dobrovoljno udruženih građana osnovana radi ostarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje i predstavljanje i zastupanje interesa ruske nacionalne manjine.

Stranka svoja prava i prava svojih članova kao i prava organa temelji na doslednom poštovanju Ustava, Zakona Republike Srbije, međunarodnih standarda i drugih opštih akata i ovog Statuta.

Sedište Stranke je u Šapcu, ul. Cerska 17/4.

Stranka ima obeležja koja čine: zastava, znak i logotip.

Osnovni principi i načela delovanja Stranke su sloboda, demokratija, vladavina prava,uključenost svih članica i članova u rad Stranke, ravnopravnost, odgovornost i otvorenost u radu.

Programski ciljevi stranke su:

1. zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika Ruske nacionalne manjine ;
2. negovanje ruskog jezika, pisma, kulture i očuvanje nacionalnog identiteta ;
3. poboljšavanje odnosa pripadnika Ruske nacionalne manjine sa narodima i narodnostima sa kojima žive, odnosno sa kojima ih vezuje svakodnevni život;
4. aktivno učešće u izgradnji i u očuvanju interesa Ruske nacionalne manjine u zemlji i inostranstvu u izgradnji društva socijalne pravde, očuvanju potpune ravnopravnosti bez obzira na versku i polnu pripadnost i ostvarivanja saradnje međusobnog razumevanja i uzajamnog uvažavanja;
5. zalaganje za vojni savez sa Ruskom federacijom, a protiv pristupanja Srbije u NATO. Stranka se zalaže za pristupanje Evroazijskom savezu na čelu sa Rusijom, ukoliko do njenog formiranja dođe. Stranka se protivi ulasku Srbije u EU bez Kosova i Metohije pod svojom punom kontrolom;
6. aktivno učešće u interesu Ruske nacionalne manjine u održavanju i izgradnji pravne države, kao stuba savremenog bivstvovanja zajednice i aktivni angažman na ostvarivanju saradnje, negovanje i razvijanje odnosa sa regionalnim i međunarodnim organizacijama;
7. okupljanje članova Ruske nacionalne manjine i simpatizera na sprovođenju programa Stranke i ostvarivanju političkih ciljeva i podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja i osnivanja institucija i udruženja kojima je zajednički cilj očuvanje nacionalnog identiteta;
8. pomoć prilikom ostvarivanja prava na vraćanje bespravno oduzete imovine (denacionalizacijom);
9. zalaganje za pojednostavljenje postupka dobijanja srpskog državljanstva za ruske građane u Republici Srbiji, kao i ruskog državljanstva za srpske građane u Ruskoj Federaciji;
10. stalnu borbu za bolji život pripadnika ruske manjine, kao i svih građana Republike Srbije;
11. borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i svih drugih vidova kriminala kroz pooštravanje kaznenih mera, i uvođenje smrtne kazne za najteža krivična dela;
12. borba protiv diskriminacije građana i zloupotrebe položaja pojedinaca kojim se krše ljudska i manjinska prava, borba protiv zavođenja jednoumlja i dezinformisanju građana putem javnih medija i protiv zavođenja medijskog mraka;
13. popularisanje izučavanja ruskoj jezika u srpskim školama i obezbeđivanje stipendija za najtalentovanije za školovanje u Rusiji;
14. iniciranje saradnje između Fakulteta i škola iz Srbije sa visokoškolskim ustanovama i školama iz Rusije i organizovanje zajedničkih letnjih kampova za decu i omladinu;
15. zaštita, očuvanje i razvoj programa, kojim će se obezbediti, egzistencija zemljoradnika i opstanak i zadržavanje mladih na selu putem: investiranja budžetskih sredstava u poljoprivredni razvoj (minimum 10 odsto budžeta), zalaganje za povoljno kreditiranje svih poljoprivrednika, a ne samo pojedinaca, subvencionisanje domaće poljoprivredne proizvodnje u toj meri da poljoprivreda bude izvor prihoda, a ne samo obaveza i muka zemljoradnika;
16. zalaganje za donošenje Zakona, kojim se reguliše da ne sme visina nijedne penzije biti ispod minimalnog republičkog proseka potrebnog za život, donošenje zakona kojim se izjednačuju prava majki na selu, sa onima u gradu, kroz trudničko bolovanje i besplatnu trudničku zaštitu, kao i ista takva prava za ruske državljanke, koje su zasnovale brak sa srpskim državljanima;
17. zalaganje za povezivanje Okruga iz Srbije sa Gubernijama /Oblastima/ u Ruskoj Federaciji, i bratimljenja gradova;
18. stvaranje i jačanje institucija čijim radom se ostvaruje integracija i ravnopravni tretman pripadnika ruske nacionalne manjine u društvu, lakše dobijanje radnih dozvola i nostrifikacija diploma, kao i lakše dobijanje dozvola za rad Srba u Ruskoj federaciji;
19. posebna briga i maksimalna podrška i zaštita, dece i omladine, mladih, starih, bolesnih i hendikepiranih pripadnika ruske nacionalne manjine u ostvarivanju njihovih prava;
20. zalaganje ka povećanju nataliteta u Srbiji, i kroz povećanje mešovitih rusko-srpskih brakova, afirmacija porodice kao osnovne ćelije svakog društva. Protivimo se sklapanju istopolnih brakova;
21. aktivno učešće ruske nacionalne manjine u izgradnji i održavanju društva socijalne pravde i smanjenju jaza između bogatih i socijalno ugroženih, kao i puna i intenzivna saradnja ruske nacionalne manjine sa drugim nacionalnim manjinama i sa svim društvenim grupama;
22. briga o zapošljavanju pripadnika ruske nacionalne manjine i da se ne otpuštaju sa posla, a ako je to neminovno da im se obezbedi socijalni program i minimalna primanja za egzistenciju;
23. afirmacija ravnopravnog ekonomskog razvoja kroz decentralizaciju, i privlačenje investicija iz Rusije i drugih država, u cilju otvaranja novih radnih mesta
24. prezentacija i zaštita kulturnih dostignuća ruske nacionalne manjine i uspostavljanje kulturnih i ekonomskih veza u zemlji i inostranstvu između Rusa i drugih nacionalnih manjina;
25. izgradnja institucija koje se prilagođavaju građanima, a ne obrnuto;
26. očuvanje i zaštita životne sredine kao i podsticanje i podrška u unapređenju i razvoju ekološke svesti i ekološkog razvoja, i zaštita prirodnih resursa;
27. pridruživanje stranačkim asocijacijama iz Rusije, Belorusije i Kazahstana i njihovim partnerskim organizacijama u skladu poštovanja Ustava i Zakona Republike Srbije.

Izvor: www.ruskastranka.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here