Home Političke partije Nijedan od ponuđenih odgovora

Nijedan od ponuđenih odgovora

159
Nijedan od ponuđenih odgovara - Srbija izbori
Foto: deklaracija.istinomer.rs

Nijedan od ponuđenih odgovora (skraćeno NOPO) je bivša parlamentarna politička stranka u Srbiji, pro forme registrovana kao partija koja zastupa vlašku nacionalnu manjinu. Prva osnivačka skupština NOPO-a je održana 15. oktobra 2008. godine u Beogradu. Za prvog predsednika je izabran Nikola Tulimirović. Kao povod za osnivanje stranke navedeno je „dugotrajno nezadovoljstvo postojećim političkim činiocima“.

Nepunih mesec dana po usvajanju Zakona o političkim strankama u Narodnoj skupštini, NOPO je Ustavnom sudu podneo inicijativu za ocenu ustavnosti ovog zakona. U inicijativi se, između ostalog, ističe da zakon onemogućava političko udruživanje i uvodi diskriminaciju po imovnom stanju.

Primenom Zakona o političkim strankama, NOPO je 23. aprila 2010. obrisan iz Registra političkih organizacija. Ubrzo potom su članovi najavili da će obnoviti, tj. ponovo osnovati Nijedan od ponuđenih odgovora, ovoga puta kao manjinsku partiju, jer nisu želeli da na ime taksi za osnivanje uplate više od 2.600.000 dinara, koliko je po tada važećim zakonima bilo potrebno za registraciju stranke koja nije manjinska.

Druga osnivačka skupština je održana 2. jula 2010. u Beogradu, a NOPO je u Registar političkih stranaka upisan tek 3. novembra 2010. godine. Kontinuirano političko delovanje NOPO-a je počelo oko godinu dana kasnije.

U svojoj izbornoj platformi za parlamentarne izbore održane 6. maja 2012. godine, partija se zalaže za uvođenje „personalizovanog izbornog sistema“, tj. za izbor narodnih poslanika na principu otvorenih izbornih lista. Takođe, u platformi stoji da se NOPO zalaže za efikasno zapošljavanje, neposredno biranje opštinskih javnih tužilaca i čišćenje administracije i javnih preduzeća.

NOPO se zalaže za raspisivanje referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji i NATO-u, i postupanje u skladu sa njegovim rezultatima.

U izbornoj platformi stranke se ne pominje vlaška nacionalna manjina.

Predsednik NOPO-a je inicijalno podržao rad na „Inicijativi za spas Srbije“, dokumentu kasnije objavljenom u Novoj srpskoj političkoj misli, ali je u julu 2012. javno odrekao podršku inicijativi. Istaknuti razlog je nemogućnost saradnje sa NSPM-om, kao posledica različitih sistema vrednosti, zbog čega NOPO nema i ne želi da ima uticaj na sadržaj i format dokumenta koji, prema Nikoli Tulimiroviću, ne odgovara ranije postignutim dogovorima. Tulimirović je tada kao primere istakao da NOPO ne podržava uvođenje smrtne kazne, bezuslovnu dvogodišnju otpremninu za otpuštene radnike, kao ni mnoge druge tačke ove inicijative. NSPM se ovim povodom nije izjašnjavao.

Na ponovljenim izborima za Skupštinu opštine Voždovac, održanim 6. decembra 2009. godine, NOPO je nastupio sa listom od 39 kandidata (bira se 56 odbornika) i zauzeo je 9. mesto od 14 lista, sa osvojenih 0,83 % glasova izašlih birača.

Na izborima za Narodnu skupštinu, partija se kandidovala kao partija vlaške manjine. Izborna lista stranke Nijedan od ponuđenih odgovora je dobila 0,59 posto, ili 22.905 glasova, čime je stranka osvojila jedan poslanički mandat, koji je dodeljen prvom na listi, predsedniku Nikoli Tulimiroviću.

Izvor: sr.wikipedia.org