Home Političke partije Crnogorska partija

Crnogorska partija

223
Crnogorska partija - Srbija izbori

Crnogorska partija je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj 18.02.2008. godine u Novom Sadu.

Crnogorska partija je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj 18.02.2008. godine u Novom Sadu.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije svojim Rešenjem od 13.03.2008. godine upisuje Crnogorsku partiju u Registar političkih organizacija sa datumom upisa: 22.02.2008. godine.

Skupština Crnogorske partije je na sednici održanoj u Novom Sadu 13.04.2008. donela odluku o izboru Nenada Stevovića za predsjednika Crnogorske partije. Skupštinom je predsjedavao advokat Miloš Grujić iz Novog Sada.

Rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije od 05.03.2010. godine Crnogorska partija je uspješno obavila proces preregistracije i upisana je u Registar političkih stranaka, na registarskom listu broj 58, kao stranka nacionalne manjine

Ciljevi CP:

– da uzme učešće u političkom predstavljanju i zastupanju interesa crnogorske nacionalne manjine u Srbiji,

– zaštita i unapredjenje prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Statutom CP i Programom CP.

– posredstvom svojih izabranih predstavnika učestvuje u radu parlamenta Narodne skupštine Republike Srbije, Pokrajinske skupštine, lokalnih samouprava i mesnih zajednica,

– svojom delatnošću služi onima koji se izjašnjavaju kao etnički Crnogorci, pojedincima i organizacijama koje pripadaju Crnogorskoj naciji,

– podržava očuvanje jezičke kulture i identiteta Crnogoraca,

– ostvari punu i pravu ravnopravnost Crnogoraca u Srbiji na svim područjima ekonomskog i javnog života,

– jača veze među raznim grupama Crnogoraca, njeguje njihovo nacionalno zajedništvo, bilo preko CP, bilo kroz samostalne veze,

– ujedinjuje Crnogorce, doprinese snaženju spone između crnogorske nacionalne zajednice i crnogorske nacije, da uz ovo proširuje veze Crnogoraca i sa onim narodima sa kojima ih vezuje suživot,

– sarađuje, neguje i razvija odnose sa regionalnim i mađunarodnim organizacijama.

Zadaci CP:

– preuzimanje zadatka negovanja crnogorskog jezika, kulture, verskog i svakog drugog identiteta,

– zaštita i obnavljanje postojećih crnogorskih istorijskih kulturnih spomenika i podizanje novih,

– ostvarivanje razumevanja i uzajamnog uvažavanja među onima koji se izjašnjavaju kao pripadnici ovog jezika i kulture,

– podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja Crnogoraca, tj. osnivanja organizacija, udruženja, stručnih krugova i grupacija na polju obrazovanja, vaspitanja, informisanja, upotrebe jezika, nauke i kulture,

– zaštita verskih sloboda verujućih Crnogoraca, prava na slobodno i ravnopravno delovanje Crnogorske pravoslavne crkve i njenih vernika,

– podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja Crnogoraca

– borba za nastavak sticanja crnogorskog državljanstva za etničke Crnogorce i njihove potomke na osnovu pripadnosti crnogorskom narodu i privrženosti državi Crnoj Gori i njenim interesima,

– podržavanje i razvijanje lokalnih samouprava, mesta i privrednih delatnosti,

– izvojevanje socijalne i pravne sigurnosti za Crnogorce u Vojvodini i Srbiji kao i garantovanje ljudskih i manjinskih prava od strane države,

– ostvarivanje slobodnog i otvorenog društva u kojem su ravnopravnost, sloboda, odgovornost, privatna svojina, solidarnost, socijalna ravnoteža, preduzetništvo, građanska inicijativa i mogućnost ličnog prosperiteta svakog pojedinca temeljne vrijednosti

– ostvarivanje uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji i svim ostalim Evro-atlantskim integracijama,
– izgrađivanje svestranih veza sa postojećim i novonastajućim organizacijama, institucijama i stručnim grupacijama,

– produbljivanje zajedništva Crnogoraca u Vojvodini, Srbiji i u svetu,

– upoznavanje života i interesa Crnogoraca iz Vojvodine i čitave Srbije unutar i van granica zemlje, njihovo predstavljanje drugima,

prijem Crnogorske partije u Liberalnu Internacionalu (svetsku federaciju liberalnih političkih partija), priprema budućeg aktivnog političkog rada u Evropskom parlamentu.

Izvor: http://crnogorskapartija.rs/