Home Političke partije Politička stranka Srpski preporod

Politička stranka Srpski preporod

183
0
Srpski preporod - Srbija izbori
Foto: twitter

Politička stranka Srpski preporod bazira svoj koncept pre svega na ekonomskom i socijalnom programu ekonomskog tima na čelu sa prof. Komazecom.

Politička stranka Srpski preporod bazira svoj koncept pre svega na ekonomskom i socijalnom programu ekonomskog tima na čelu sa prof. Komazecom. Radi se o za srpske prilike modifikovanoj varijanti neokejnzijanske koncepcije suprotno neoliberalnom modelu koji se u kontinuitetu primenjuje u Srbiji u poslednjih deceniju i po i koji je pod pritiskom i nadzorom stranaca i kompradorskog dela elite, dao katastrofalne rezultate. Neoliberalizam se pre svega bazira na povlačenju uloge države u svim sferama, stabilnosti kursa i emisije novca, gde u «tržišnoj utakmici» redovno niži, ali i srednji slojevi ostaju na teškom gubitku, dok je u slučaju Srbije pljačkaškim privatizacijama otuđeno desetine milijardi evra vrednosti, izostale su investicije u privredu i nova radna mesta, i otpušteno gotovo pola miliona zaposlenih.

Stranka stavlja akcenat na na što puniju zaposlenost, oživljavanje, kao i razvoj privrede, pomoć socijalnim slojevima i jačanje uticaja države, pokušaja snaženja domaćeg bankarstva (u sadašnjoj Srbiji 90 % poslovnih banaka je u stranim rukama) preko formiranja Razvojne banke, dokapitalizacije domaćeg sektora, te iznad svega promene finansijske politike Narodne banke (smanjenje kamatnih referentnih stopa, i povećavanje količine novca u opticaju, koji je sada, shodno neomonetarističkoj doktrini i uticaju stranaca višestruko manji u odnosu na monetarne parametre, što rezultira time da strani kapital i sa malim ulozima može da kontroliše domaću privredu).

Predsednik političke stranke Srpski preporod je prof. dr Slobodan Komazec.

Potpredsednici su Željko Vasiljević, prof. dr Dragan Škobalj, prof. dr Nikola Tomašević i dr Dragan Petrović, a direktor stranke je mr Ranko Grujić.

Osnivačka skupština stranke Srpski preporod

Izvor: srbin.info

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here