Home Političke partije Komunistička partija

Komunistička partija

187
0
Logo Komunističke partije - Srbija izbori
Foto: sabackacivija.com

Komunistička partija — Josip Broz (skraćeno KP) je opoziciona vanparlamentarna politička partija u Republici Srbiji.

Osnovana je na osnivačkom kongresu u Beogradu, 28. novembra 2010. godine, ujedinjenjem 2 male organizacije, NKPS i Socijal-demokrata iz Novog Sada. Prvobitne partije koje su činile KP su nedugo zatim napustile Jošku Broza. Na prvom kongresu Komunističke partije koji je održan 20. decembra 2014. godine u prostorijama SUBNOR-a Srbije u Beogradu, zvanično je njen osnivač i dotadašnji predsednik partije Josip Joška Broz ponovo izabran za predsednika partije. Josip Joška Broz je unuk nekadašnjeg doživotnog predsednika SFRJ i SKJ Josipa Broza Tita, generalni sekretar je Svetlana Jelić Čukuranović. Jedina je zvanično registrovana komunistička politička partija u Republici Srbiji, po novom zakonu o političkim strankama, sa skupljenih 12.000 potpisa građana. Smatra se nastavljačem ideologije KPJ i SKJ i poštovanju tekovina NOB-a i uloge komunista u istom. Radi na ujedinjenju svih levičarskih snaga u jaku organizaciju, koja je sposobna da promeni trenutni sistem u državi.

Veoma je aktivna od svog osnivanja na teritoriji Srbije, a nešto slabije u bivšim jugoslovenskim republikama. Takođe je aktivna u međunarodnom komunističkom pokretu i organizuje razne akcije i peticije, kao npr. za oslobađanje petorice kubanaca. Osnovni programski ciljevi KP su: socijalna pravda, vraćanje dostojanstva đacima, studentima, radnicima, penzionerima, poljoprivrednicima, vojsci, policiji i pravosuđu, program povratka srednje klase, bez obzira na religijsko i nacionalno opredeljenje, preispitivanje privatizacije i njenog poštovanja, kao i borba protiv korupcije i kriminala, program širenja porodice i sprečavanja bele kuge, saradnja sa svim zemljama i narodima koji to žele, ali bez uslovljavanja na štetu dostojanstva našeg naroda, spajanje sa svim komunističkim partijama u svetu, poštovanje tekovina antifašističke borbe i uloge Josipa Broza Tita, borba za načela da smo mi zemlja radnog naroda, a ne pojedinaca ili stranaca. Ima raznovrsne i tematski bogate plakate. Partija ima dobre odnose sa ambasadorima socijalističkih zemalja. Delegati KP su prisustvovali XV Kongresu Komunističke partije Ruske Federacije. Tada Genadij Zjuganov postaje počasni član KP. Delovanje KP temelji se na programu i statutu partije.

Na parlamentarnim izborima u Srbiji 2012. Komunistička partija je nastupala samostalno sa kandidatom Josipom Joškom Brozom i za nju je glasalo 28.977 građana ili 0,74% glasova i nije uspela da uđe u parlament. Po istraživanju ruske agencije „Inside“, KP je trebalo da osvoji 3,94% glasova[3].

Komunistička partije našla se na izbornoj listi Crnogorska partija – Josip Broz na vandrednim parlamentarnim izborima 2014. godine nosilac izborne liste bio je Joška Broz, ali na ovim izborima Komunistička partija nije uspela da uđe u parlament.

Izvor: sr.wikipedia.org

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here