Home Političke partije Demohrišćanska stranka Srbije

Demohrišćanska stranka Srbije

192
0
Logo Demohrišćanske stranke Srbije - Srbija izbori
Foto: juznatribina.net

Demohrišćanska stranka Srbije je osnovana 6.maja 1997. godine.

Kao svoj vrhovni interes DHSS ističe demokratsku parlamentarnu državu organizovanu prema najvišim standardima evropske demokratije.

DHSS je osnivač Saveza za promene i DOS-a.

Stranka je dala veliki doprinos demokratskoj promeni vlasti 5. oktobra.

Bila je parlamentarna stranka na svim nivoima od 2000. – 2004. godine i imala ministre u prvoj demokratskoj vladi Srbije – Vladi Zorana Đinđića.

Stranka se zalaže : da se isprave istorijske nepravde, da Srbija bude suverena država koja će imati moderan ustav, sa sistemom podele vlasti afirmacijom vladavine prava, novim kulturnim modelom, moralnim preporodom, emancipacijom, ekonomskim i socijalnim reformama u čijem će sedištu biti čovek zadovoljan što živi u Srbiji.

Za Demohrišćansku stranku Srbije najvažnija stvar u Srbiji danas je novi nacionalni program.
Novi nacionalni program je borba za bolji život, dostojan čoveka, građanina Evrope, Srbija u kojoj će ljudi biti srećni što u njoj žive. Novi nacionalni program u sedište treba da stavi čoveka koji će voleti svoju zemlju Srbiju jer mu ona pruža ono što mu treba: standard, mir i sigurnost.

Ova stranka smatra da svi treba da težimo takvom društvu u kome se podrazumeva da ljudi žive od svog rada, da penzioneri imaju penzije, invalidi invalidnine, bolesni bolnice i lekove, deca dečje dodatke, da ljudi žive u kućama i stanovima da izbeglice i prognanici imaju smeštaj dostojan čoveka.

Deo njihovog programa koji je ispunjen:

Srbija je samostalna država za šta se zalažemo još od 2001. godine.
Srbija je vratila svoje državne simbole za šta se pre mnogo godina, prva i jedina zvanično zalagala DHSS
Donet je zakon o rehabilitaciji, kao i Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama

Izvor:
www.dhss.org.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here