Home Političke partije Aktivna Srbija

Aktivna Srbija

259
0
Aktivna Srbija - Srbija izbori
Foto: aktivnasrbija.rs

Projekat dr Dušana Janjića Socijalno demokratski pokret Srbije – za Srbiju, inicirao je 5. novembra 2007. osnivanje Nove socijaldemokratije Srbije, skraćeno NSD.

Polazna tačka ideje projekta bila je da socijalno demokratski pokret za Srbiju treba da sačinjava više činilaca – pojedinci, političke stranke, strukovne, sindikalne i druge organizacije civilnog društva radi ostvarenja ciljeva.

Osnovni ciljevi, predviđeni projektom bili su:
– dovršavanje procesa demokratske izgradnje državnih institucija Srbije;

– podrška uspostavljanju i razvoju društvenih institucija, tela i organizacija društvenog razvitka Srbije

– pridobijanje građana za potpuno uključenje Srbije u regionalnu saradnju, uključujući EU;

– uspostavljanje socijalne stabilnosti građana Srbije, preko društvenog, ekonomskog i političkog uzdizanja srednjeg sloja i eliminacije siromaštva;

– ostvarivanje politike jednakosti životnih šansi, socijalne nediskriminacije;

– suzbijanje nezakonitog uticaja oligarha na vođenje državne politike kao i presecanje veza državnih institucija i političke elite sa organizovanim kriminalom;

– jačanje demokratskih potencijala srpske nacije i njihovo potvrđivanje kroz ostvarivanje nacionalnih interesa srpske nacije u izgradnji demokratske i multietničke Srbije; razvoj demokratske manjinske politike i unapređenja antidiskriminicionog ponašanja i prakse;

– uspostavljanje sistema efektivnog upravljanja krizom na Kosovu i Metohiji i jačanje uticaja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji; podrška unutrašnjem razvoju Republike Srpske,
;aktivna politika podrške razvoju i unapređenju položaja srpske zajednice u susednim zemljama; jačanje veza sa dijasporom kako etnički srpskom, tako i drugih etničkih zajednica.
– izgradnja na osnovama Pokreta i njegovog delovanja, snažne političke stranke levice i levog centra;

– osvajanje vlasti na izborima u Srbiji i usmeravanje ove vlasti u skladu s programskim ciljevima Pokreta, kao i radi ostvarivanja posebnih društvenih i političkih ciljeva koji će biti utvrđeni u ugovoru s građanima Srbije, koji će biti potpisan tokom procesa dolaska na vlast.

Klub 21

Sledeći korak ka osnivanju Nove socijaldemokratije, ujedno i korak ka uspostavljanju Pokreta, bio je organizacija i registracija nevladine organizacije Klub 21. Sačinjavali su ga istaknuti pojedinci iz svih oblasti društvenog života Srbije i dijaspore, predstavnici kolektivnih članova Pokreta (političke stranke, strukovne, sindikalne i druge organizacije civilnog društva).

Na predlog pokretača inicijative za osnivanje udruženja građana Klub 21, Sandre Ilić, Boška Jakšića, dr Branka Krge i dr Dušana Janjića, održana je Osnivačka skupština Kluba 21, 2.februara 2008. Dr Dušan Janjić izabran je za predsednika Kluba, dr Branko Krga za predsednika Saveta Kluba, a Sandra Ilić za predsednicu Upravnog odbora.

Članovi Kluba postali su javne ličnosti iz političkog, poslovnog, strukovnog, umetničkog, sportskog i drugog miljea, kao i aktivisti civilnog društva. Iz redova Kluba regrutuju se nosioci političko propagandnih aktivnosti Pokreta.

.Za primarni cilj Klub 21 odredio je formiranje socijaldemokratskog pokreta i projekat Vizija Srbije u 21. veku.

Osnovni cilj izrade projekta Vizija Srbije u 21. veku jeste da se ozbiljnom analizom ulaže na stanje u najvažnijim elementima razvoja društva i države, da se identifikuju glavni problemi i ukaže na varijante prevazilaženja istih. Vizija bi obuhvatala društvo, državu, spoljnu politiku, ekonomiju i bezbednost.

U neposrednom radu na realizaciji projekta angažovani su stručnjaci različitih profesija iz Srbije, Zapadnog Balkana, EU, Rusije i SAD.

Klub 21 posao je političkog umrežavanja u socijaldemokratski pokret, ozvaničio i objavio u javnosti 19. avgusta 2009. Potpisan je i Memorandum o osnivanju Socijaldemokratskog pokreta Srbije, a aktivnost je nastavljena 2. septembra 2009. potpisivanjem Sporazuma o saradnji i ostvarivanju zajedničkih ciljeva između Pokreta za reformu Srbije i Socijaldemokratskog pokreta Srbije. Već 24. septembra 2009. potpisan je ugovor o pristupanju Ujedinjene penzionerske stranke Srbije procesu osnivanja novog pokreta.

Nova socijaldemokratija Srbije

Inicijativni odbor za osnivanje političke organizacije koja je tada nazvana Socijaldemokratija Srbije, konstituisan je 10. oktobra 2009. u Beogradu.

Konstituisanjem inicijativnog odbora načinjen je značajan korak ka konačnom cilju formiranja socijaldemokratskog pokreta za reformu Srbije.

Političko delovanje nove političke organizacije usmereno je na saradnju i koalicije sa svima koji mogu da doprinesu oporavku i jačanju Srbije kao društva socijalne pravde, efikasne države, aktivne članice regionalnih integracija.

Aktivna Srbija
Na Prvom Kongresu stranke, 6. aprila 2013, je ime Nova socijaldemokratija Srbije promenjeno u Politička stranka Aktivna Srbija (skraćeno Aktivna Srbija). Program je ostao isti: dosledno socijaldemokratski, a usvojen je dokument Nov društveni dogovor, kojim se određuje socijaldemokratski odgovor na krizu u kojoj se Srbija nalazi.

Izvor: www.aktivnasrbija.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here