Home Političke partije Srpski pokret obnove

Srpski pokret obnove

281
srbijaizbori.com,SPO

Srpski pokret obnove

Srpski pokret obnove je nacionalna stranka desnog centra, liberalnih, građanskih, hrišćanskih i demokratskih opredeljenja. SPO je za monarhistički oblik državnog uređenja.

Osnovan: 14. marta 1990. godine u Beogradu, udruživanjem Srpske narodne obnove i Srpskog slobodarskog pokreta

Srpski pokret obnove

Srpski pokret obnove je nacionalna stranka desnog centra, liberalnih, građanskih, hrišćanskih i demokratskih opredeljenja. SPO je za monarhistički oblik državnog uređenja.

Osnovan: 14. marta 1990. godine u Beogradu, udruživanjem Srpske narodne obnove i Srpskog slobodarskog pokreta

Izborni rezultati: Na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima za Skupštinu Srbije posle Drugog svetskog rata, decembra 1990. SPO je dobio 19 poslanika. U Skupštini Srbije je 250 poslanika.

Na parlamentarnim izborima decembra 1992. SPO je nastupio u koaliciji DEPOS (Demokratska stranka Srbije i Nova demokratija) koja je osvojila 50 poslaničkih mesta, od čega je SPO-u pripalo 26 poslanika.

Na parlamentarnim izborima decembra 1993. SPO je nastupio u koaliciji DEPOS (Nova demokratija i Građanski savez Srbije) koja je dobila 45 poslanika, od čega je SPO-a dobio 37.
Na parlamentarnim izborima septembra 1997. godine SPO je dobio 45 poslanika.

Na parlamentarnim izborima decembra 2000. godine SPO je dobio 3,3 posto glasova i nije postao parlamentarna stranka.

Na parlamentarnim izborima decembra 2003. godine SPO je nastupio u koaliciji sa Novom Srbijom i od 22 mandata koliko je pripalo koaliciji, SPO je osvojio 13 poslaničkih mesta.
Na parlamentarnim izborima januara 2007. godine SPO je dobio 3,8 posto glasova (136.000 glasova) i nije ušao u parlament.

U maju 2008. godine SPO je učestvovao na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srbije u okviru koalicije „Za evropsku Srbiju“, koja je osvojila 38,75% glasova, a SPO-u su pripala četiri poslanička mesta.

Učešće SPO u Vladama Srbije: SPO je prvi put dao svoje predstavnike u Vladi SR Jugoslavije januara 1999. godine, kada su SPO-u pripala tri ministarska i jedno potpredsedničko mesto. Potpredsednik Vlade Vuk Drašković razrešen je aprila 1999, posle čega su i svi ministri iz SPO podneli ostavke.

SPO je participirao u prelaznoj vladi Srbije, formiranoj oktobra 2000. godine, kada je dao trećinu ministarskih mesta. Ova vlada je potrajala do januara 2001. godine.

Marta 2004. godine SPO je u Vladi Srbije dobio ministarstva za trgovinu, turizam i usluge, za dijasporu i za kulturu. Predsednik Stranke Vuk Drašković izabran je maja iste godine za ministra spoljnih poslova Srbije i Crne Gore, a od maja 2006. godine obavljao je funkciju prvog ministra spoljnih poslova nezavisne Srbije. Predstavnici SPO bili su u Vladi Srbije do maja 2007. godine. Jula 2008. godine, za ministra za dijasporu u Vladi Srbije izabran je potpredsednik SPO mr Srđan Srećković.

Simbol: Ruka sa podignuta tri prsta

Zastava: Svetlo plave (kraljevske) boje sa amblemom SPO u sredini

Amblem: Na podlozi boje srpske nacionalne zastave nalaze se tri stilizovana ćirilična slova: „S“ koje simbolizuje ocila iz nacionalnog grba; „P“ koje simbolizuje srpsku nacionalnu kapu – šajkaču i „O“ koje simbolizuje srce i suzu.
Broj članova: Oko 50.000

Broj opštinskih odbora: 172

Broj okružnih odbora: 29

Organi stranke: Sabor, Glavni odbor, Predsedništvo i Izvršni odbor

Sabori Stranke: 1990, 1993, 1997, 2001, 2005. i 2010.

Predsednik: Vuk Drašković, od 1990.