Home Lokalni izbori Obaveštenje povodom izbora

Obaveštenje povodom izbora

235
0

Gradska uprava je izložila deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Užica u zgradi gradskih uprava, Dimitrija Tucovića 52, kancelarija broj 10, u vremenu od 08,00 sati do 15,00 sati svakog radnog dana i subotom, na taj način što se putem računarske opreme omogućava građanima da unošenjem JMBG provere da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Gradska uprava je izložila deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Užica u zgradi gradskih uprava, Dimitrija Tucovića 52, kancelarija broj 10, u vremenu od 08,00 sati do 15,00 sati svakog radnog dana i subotom, na taj način što se putem računarske opreme omogućava građanima da unošenjem JMBG provere da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Birački spisak se zaključuje dana 20. aprila 2012. godine do 24 sata

Pozivaju se građani grada Užica koji imaju biračko pravo da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Užice u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Posebno se pozivaju maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Užice u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, do dana zaključenja biračkog spiska.

Obaveštavaju se građani da nadležnoj Gradskoj upravi grada Užica mogu, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 14. aprila do 24 sata) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da nadležnoj Gradskoj upravi grada Užica mogu, najkasnije 5 dana pre zaključenja biračkog spiska (do 14. aprila do 24 sata) podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Obaveštavaju se interno raseljena lica da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska za grad Užice u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podnositi zahtev za upis, brisanje, dopunu ili ispravku neke činjenice, prema mestu boravka, radi glasanja na predstojećima izborima za narodne poslanike, do dana zaključenja biračkog spiska.

Nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo nadležno za poslove uprave vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) do 72 časa pre dana izbora.

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here