Home Lokalni izbori Odbornici usvojili 17 tačaka za tri časa

Odbornici usvojili 17 tačaka za tri časa

200
0
srbijaizbori.com

Na 11.-toj vanrednoj sednici Skupštine Grada odbornici su izglasali donošenje zaključka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otudjenja gradjevinskog zemljišta bez naknade u privrednoj zoni Mali Bajmok kompaniji Kalcedonija.

Na 11.-toj vanrednoj sednici Skupštine Grada odbornici su izglasali donošenje zaključka o usvajanju Elaborata o opravdanosti otudjenja gradjevinskog zemljišta bez naknade u privrednoj zoni Mali Bajmok kompaniji Kalcedonija. Usvojen je Prostorni plan Grada, plan detaljne regulacije centra grada – zona 3 I još nekoliko planova detaljene regulacije. Odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara nisu podržali tačke koje se odnose na imenovanje Tibora Murenjija za člana Upravnog odbora Vodovoda I Odluku o dopuni statuta javnog komunalnog preduzeća “Parking”.

Na vanrednoj skupštini lokalnog parlamenta usvojen je predlog otuđenja građevinskog zemljišta kompanije “Kalcedonija” bez naknade u saglasnosti sa Uredbom o uslovima I načinu pod kojim lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinskog zemljište po ceni manjoj od tržišne, odnosno zakupnine nez naknade.

U planu je zapošljavanje 1000 radnika do 2015.godine koji će za 5 godina da ostvare ukupno 8,7 miliona evra neto zarde. Za realizaciju ovog projekta Kalcedonija će uložiti 20 miliona evra. Rasprava se povela oko donošenja odluke o izmeni Plana detaljne regulacije centra grada Subotica, zona 3. Izmena plana se odnosi na ispravku uslova vezanih za formiranje minimalne veličine parcele planirane za izgradnju u prostoru koji pripada Zoni poslovanja i komercijalne funkcije. Tu se prvenstveno misli na benzinske pumpe i gasne stanice, praonice automobila, zajedničke garaže i slično. Povela se rasprava oko izmeštanja stare i gradnje nove pumpe na uglu Preradovićeve ulice, gde se nekada nalazio Komgrad. Odbornici SVM-a su rekli da će se pumpa graditi 100 metara od škole, što nije po zakonu.

Odbornici su usvojili izradu izmene Plana detaljne regulacije za deo prostora “Banje Palić”, zatim dopune plana za deo Radijalca, a usvojili su i Odluku o građevinskom zemljištu. Doneta je odluka o raspisivanju referenduma u Mesnoj zajednici “Novo Selo”.

Odborinici opozicije su predložili da bi Gradsko veće trebalo da bude predlagač da se i u ostalim mesnim zajednicama raspiše referendum. Usvojena je odluka i o „Rehabilitaciji sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza četiri“. Reč je o uzimanju kredita u vidini od sedam miliona evra.Odbornici su u više navrata imali primedbe što su se pojedine tačke dnevnog reda našle na radu vanredne skupštine i što se skupština ne prenosi elektronskim putem.

Usvojen je Program poslovanja i finansijski plan Turističke organizacije grada Subotice. Na dnevnom redu je bilo 17 tačaka koje su odbornici usvojili u rekordnom roku za manje od tri časa.

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here