Home Lokalni izbori Diskretni posmatrači Agencije za borbu protiv korupcije već prate izbornu kampanju

Diskretni posmatrači Agencije za borbu protiv korupcije već prate izbornu kampanju

197
0

Agencija za borbu protiv korupcije odabrala je 165 posmatrača izborne kampanje u Srbiji koji od 14. marta na terenu prate aktivnosti stranaka u izbornoj kampanji, potvrdio je predsednik Odbora Agencije Zoran Stojiljković.

Agencija za borbu protiv korupcije odabrala je 165 posmatrača izborne kampanje u Srbiji koji od 14. marta na terenu prate aktivnosti stranaka u izbornoj kampanji, potvrdio je predsednik Odbora Agencije Zoran Stojiljković.

Agencija se odlučila za nenametljive ljude koji nisu opšte poznati u sredini u kojoj žive i koji poseduju dar zapažanja, kaže Stojiljković.

Pedesetsedmogodišnji posmatrač u jednom gradu u Srbiji potvrđuje da su posmatrači izašli na teren. Prvog radnog dana on i njegove kolege utvrđuju početno stanje na terenu: broj bilborda i plakata. „Radimo strogo inkognito. Samo posmatramo, beležimo i snimamo“, kaže ovaj posmatrač. Ovo je prvi put da se kampanja u Srbiji prati na ovakav način.

Posao posmatrača je prikupljanje informacija i podataka o aktivnostima stranaka i troškovima izborne kampanje kao što su propagandni materijal, stranački skupovi i oglašavanje u medijima.

Za koordinaciju rada 132 terenska posmatrača biće zadužena 23 regionalna koordinatora, dok će 10 centralnih koordinatora nadgledati regionalne koordinatore, precizirao je Stojiljković.

Terenski posmatrači angažovani su za period od dana raspisivanja izbora pa sve do proglašenja konačnih rezultata. Posmatrači će dobiti mesečnu naknadu od 1,5 neto prosečne zarade u Srbiji u 2011. godini. Koordinatorima sleduje 1,7 neto zarada, a centralnom koordinatoru dve neto prosečne zarade.

Kako je predviđeno Pravilnikom o posmatračima izborne kampanje, u gradu za koji je zadužen, terenski posmatrač na terenu beleži podatke o bilbordima ili plakatima. Ako je reč o mitingu ili konvenciji, posmatrač beleži osnovne podatke o događaju kao što su vreme, mesto održavanja i dužina trajanja skupa.

Izveštaj posmatrača sadržaće i važne činjenice kao što je broj ljudi na skupu, prisutvo javnih funkcionera, poznatih ličnosti i izgled bine. Ako su pristalice na miting došle organizovanim prevozom, posmatrač je dužan da u izveštaju navede naziv autoprevoznika i broj autobusa.

Prikupljene podatke uz dokaze u obliku audio, foto ili video zapisa posmatrač najmanje jednom nedeljno šalje koordinatoru koji usmerava posmatrače i nadzire njihov rad. Koordinatori zatim šalju izveštak centralnom koordinatoru koji nakon statističke i analitičke obrade izveštaj prosleđuje Agenciji za borbu protiv korupcije.

Traže se ljudi sa određenim osobinama

Stojiljković je naglasio da terenski posmatrač nema apsolutno nikakvu komunikaciju sa strankama.

Agencija je za posao posmatrača odabrala ljude koji nisu stranački aktivni jer bi se u suprotnom „dovela u pitanje nepristrasnost monotoringa kampanje“, naglasio je Stojiljković.

Kriterijum je bio i da su prijavljeni za posao posmatrača završili srednju školu, da poznaju sredinu, političke aktere i da poseduju dar zapažanja. Reč je uglavnom o ljudima srednje generacije, među kojima ima i nezaposlenih budući da „posmatranje kampanje zahteva skoro svakodnevnu aktivnost“, naveo je Stojiljković.

Agencija je, kako je rekao, tražila „diskretne i nenametljive ljude“ koji nisu „opšte poznati u gradu u kome žive“. Od posmatrača se očekuje i da „ne prepričavaju prikupljene podatke ili da ih prosleđuju prijateljima u strankama“.

„Posmatrači ne treba da se nameću. Taman posla da se nametnu kao nadzor i kontrola kampanje i da ometaju stranačke aktivnosti“, kazao je Stojiljković.

On je kazao da očekuje pritisak stranaka na posmatrače, ali da su oni u toku obuke naučeni kako da reaguju u takvim situacijama.

Posmatračani obučeni za neprijatnosti

Terenski posmatrači su prošli obuku u toku koje su proučili Pravilnik o terenskim posmatračima i relevantne zakone. Posmatrači su takođe naučeni kako se prate stranačka okupljanja, oglašavanje stranaka u medijima, i kako se piše izveštaji.

Ako u toku rada neki aktivista ili organ reda pita za razloge snimanja bilborda ili stranačkog skupa, koordinator je ovlašćen da pokaže službenu dokumentaciju, dodaje on.

izvor : EurActiv Srbija

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here