Home U fokusu Referendum: Sve što treba da znate

Referendum: Sve što treba da znate

212
0
crta-srbijaizbori
Foto: Thinkstock

Referendum o Aktu o promeni Ustava Republike Srbije održaće se 16. januara 2022. godine.


Referendum o Aktu o promeni Ustava Republike Srbije održaće se 16. januara 2022. godine.

1) Akt o promeni Ustava isključivo se odnosi na pravosuđe i njime se ne menjaju drugi delovi Ustava

Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i tužilaca. To su jedine odredbe u Aktu o promeni Ustava, dok druge odredbe Ustava nisu predmet referenduma.

2) Garantuje se stalnost sudijske funkcije

Promenom Ustava predviđeno je ukidanje prvog izbora sudija na tri godine. Sudijska funkcija je stalna i traje od izbora za sudiju dok sudija ne navrši radni vek.

3) Sudije, predsednika Vrhovnog suda i predsednike sudova bira Visoki savet sudstva

Sudije više neće birati Narodna skupština Republike Srbije, već Visoki savet sudstva. Ovo telo čini 11 članova: šest sudija koje biraju sudije, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština i predsednik Vrhovnog suda. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti više ne učestvuju u izboru sudija.

4) Organizacione promene obezbeđuju samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva

Funkciju javnog tužilaštva vrše Vrhovni javni tužilac, glavni javni tužioci i javni tužioci. Glavni javni tužioci vršiće funkciju sadašnjih javnih tužilaca, a javni tužioci vršiće funkciju sadašnjih zamenika javnih tužilaca.

5) Glavne javne tužioce i javne tužioce bira Visoki savet tužilaštva

Glavne javne tužioce i javne tužioce više neće birati Narodna skupština Republike Srbije, već Visoki savet tužilaštva koji čini 11 članova: pet javnih tužilaca koje biraju glavni javni tužioci i javni tužioci, četiri istaknuta pravnika koje bira Narodna skupština, Vrhovni javni tužilac i ministar nadležan za pravosuđe.

6) Cilj promene Ustava

Cilj donošenja Akta o promeni Ustava Republike Srbije jeste da se obezbedi bolja zaštita prava građana, brže i efikasnije sudstvo, veća nezavisnost i odgovornost sudstva, veća samostalnost i odgovornost javnog tužilaštva, i jačanje vladavine prava.

Građani se na referendumu izjašnjavaju isključivo o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i tužilaca. Svi ostali članovi Ustava, kao i preambula, nisu predmet izjašnjavanja i one ostaju nepromenjene.

Preuzeto sa: https://www.b92.net/

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here