Home Izbori NOOIS se ne priklanja ni jednoj političkoj partiji

NOOIS se ne priklanja ni jednoj političkoj partiji

90
0
NOOIS - Srbija izbori
Foto: http://www.sobirs.org

NOOIS se u potpunosti ograđuje od netačno i neprecizno prenetih informacija u nekim medijima o tome da će se uključiti u neku političku organizaciju i podržati je na predstojećim izborima ili da će pozvati svoje članstvo da to učini, saopšteno je iz te organizacije.

NOOIS zastupa prava osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika sa ciljem da doprinese poboljšanju njihovog kvaliteta života, otklanjanju barijera za njihovo puno učešće u zajednici i usvajanju propisa u interesu osoba sa invaliditetom, šire zajednice i u skladu sa Konvencijom o pravima OSI.

Zato, NOOIS ni na koji način nije otvoren za kolektivno učlanjenje ni u jednu stranku, jer su članovi NOOIS pojedinci sa svojim glasačkim pravom.

„Kao nevladina organizacija mi se bavimo pitanjima od opšteg interesa za ciljne grupe koje okupljamo i predstavljamo, a sa političkim partijama sarađujemo i sarađivaćemo, ali nećemo se priključivati ni jednoj političkoj stranci niti joj davati podršku“, dodaje se u saopštenju.

NOOIS kao „krovna organizacija osoba sa invaliditetom“ i ovog puta će ponuditi svim političkim strankama koje učestvuju u predizbornoj kampanji potpisivanje Protokola o saradnji sa invalidskim pokretom, kako bi nakon izbora – delovanjem u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, obezbedili uključivanje osoba sa invaliditetom u sprovođenje propisa i strateških dokumenata.

Izvor: RTS http://www.rts.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here