Home Beograd Agencija: Na izborima 134 posmatrača u 23 grada

Agencija: Na izborima 134 posmatrača u 23 grada

164
0
Glasačka kutija i listić - Srbija izbori
Foto: B92, Thinkstock

Beograd — Agencija za borbu protiv korupcije predvidela je da za predstojeću izbornu kampanju angažuje 134 posmatrača u 23 grada u Srbiji.

Na osnovu njihovih podataka Agencija će kasnije utvrđivati kako su stranke trošile sredstva tokom kampanje.

Politički subjekti obavezni su da Agenciji dostave izveštaje o troškovima izborne kampanje 30 dana od dana proglašenja konačnih izbornih rezultata, a zaposleni u Agenciji će te izveštaje porediti sa izveštajima dobijenim od svojih posmatrača i reagovati ukoliko se utvrde nepravilnosti, rekla je Tanjugu pomoćnica direktora Agencije Katarina Klara Dakić.

“Za ovu izbornu kampanju predvideli smo 134 posmatrača – terenska posmatrača, koordinatore i centralne kooordinatore u 23 grada Srbije što je manji broj u odnosu na izbore održane 2012. i 2014. godine kada je bilo 165, odnosno 142 posmatrača“, navela je Dakić.

Kako je objasnila, posmatrači prikupljaju sve informacije o političkim aktivnostima političkih subjekata i dostavljaju ih centralnim koordinatorima koji ih statistički i analitički obrađuju.

Ti podaci se dostavljaju Agenciji koja, zatim, upoređuje podatke dobijene od posmatrača sa izveštajima o troškovima izborne kampanje koje dostavljaju sami politički subjekti.

“Terenski posmatrači idu po terenu, posmatraju i beleže objavljene bilborde i javne događaje, prikupljaju dokaze i na određenom, propisanom, obrascu dostavljaju svoje izveštaje koordinatorima koji ih obrađuju. Podaci se mogu prikupljati, po nalogu Agencije, i od drugih pravnih lica, državnih organa, jedinica lokalne samouprave“, kaže Dakić.

Navodeći da se posmatrači biraju na osnovu javnog poziva koji raspisuje Agencija, ona je dodala da će javni poziv ubrzo biti objavljen na sajtu Agencije, kao i u jednim dnevnim novinama koje se izdaju na teritoriji cele Srbije.

Kako objašnjava, u javnom pozivu će biti navedeni uslovi koje potrebno da kandidat ima da bi bio posmatrač izborne kampanje.

Izbor obavlja komisija koju je oformila direktorka Agencija, ističe Dakić.

Prema njenim rečima, nakon prijavljivanja kandidati biće obavljena selekcija na osnovu uslova predviđenih nedavno donetim Pravilnikom, a nakon toga je predviđena i obuka kandidata.

Kako kaže, Pravilnikom je predviđeno da posmatrači počnu da rade od dana raspisivanja izbora, a Agencija može da ih angažuje sve do kraja kampanje ili kraće.

Što se tiče centralnih koordinatora, oni mogu biti angažovani i 30 dana nakon oglašavanja konačnih rezultata jer je potrebno da obrade prikupljene podatke.

Ističe i da je samo prisustvo, spoznaja da postoje osobe ovlašćenje od strane Agencije da posmatraju izborne aktivnosti, najveći benefit.

Agencija za borbu protiv korupcije je do sada podnela više od 550 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka koji se odnose na izborne kampanje.

Većina tih zahteva podneta je zbog nepodnošenja izveštaja o troškovima izborne kampanje, ali i zbog drugih nepravilnosti utvrđenih u postupku kontrole.

Izvor: www.b92.net

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here