Home Političke partije Sandžačka narodna partija

Sandžačka narodna partija

220
0
SNP logo - Srbija izbori
Foto:sandzakavaz.rs

Sandžačka narodna partija je osnovana 2009. godine. Zalaže s za:

Sandžačka narodna partija je osnovana 2009. godine. Zalaže s za:

– Jedinstvo pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine kada je u pitanju ostvarivanje nacionalnih interesa, – ekonomski prosperitet Sandžaka, – ostvarivanje pune kulturne autonomije Bošnjaka koji žive u Republici Srbiji, – pružanje omladini Sandžaka perspektivu za bolju budućnost, – izgradnja demokratskog modela društva i dosledno ostvarivanje slobode, jednakosti i ravnopravnosti svih građana Sandžaka bez obzira na njihovu polnu , versku , nacionalnu i bilo koju drugu pripadnost, – izgradnja i afirmacija svih bitnih funkcija socijalne države; – SNP je protiv svakog centralizma , protiv zloupotrebe vlasti i manipulacije ljudima i njihovim interesima; – Punu decentralizaciju društva, za sveukupne demokratske promene i korenite reforme u društvu; – Potpunu integraciju u evropske tokove. – Saradnja sa programski bliskim strankama, – unapređenje zdravstva, – Kvalitetnije obrazovanje.

Sandžačka narodna partija se zalaže da Sandžak bude jedna regionalna celina sa sedištem u Novom Pazaru. Ova stranka se takođe zalaže za rešavanje socijalnih pitanja ovog regiona.

Sandžačka narodna partija je pre svega stranka pripadnika bošnjačke nacionalne manjine, ali i svih građana, pripadnika svih socijalnih slojeva, nacionalnih i verskih opredeljenja koji su svoj život vezali za Sandžak a koji su opredeljeni za izgradnju socijalno pravednijeg društva na osnovama moderne evropske tradicije.

SNP je partija svih onih koji žele da doprinesu uspostavljanju punog političkog subjektiviteta Sandžaka u zajedničkoj državi Srbiji, a u cilju ostvarivanja svih prava njenih građana. Stranka onih građana Sandžaka koji žele da na tim osnovama doprinosu korenitim ustavnim i demokratskim reformama u društvu, jačanju ideja nacionalnog ujedinjenja, solidarnosti, slobode, jednakosti, napretka .

SNP se zalaže za to da se da šansa omladini. Zalaže se za osiguranje njihove budućnosti, omogućenje pune zaposlenosti mladih utemeljene na znanju i sposobnostima. Omladini se mora olakšati prvo zaposlenje i obavljanje pripravničkog staža.

Sandžačka narodna partija radi na jačanju položaja žene u našem društvu. Zalaže se za rad na prevenciji zdravlja žena i očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva žena.

Stranka se zalaže i za društvo uspostavljeno na normama pravne države, tolerancije, oslobođeno fašizma i verskog fanatizma, zasnovano na poštovanju ljudskih prava i borbi protiv svih oblika diskriminacije. Multietničko, multikonfesionalno i multijezično društvo, u kojem je socijalna i zdravstvena zaštita dostupna svima.

Zalaže se i za društvo u kojem funkcioniše parlamentarna demokratija, jednakost građana, decentralizaciju, jačanje srednjeg nivoa vlasti, kao i jačanje lokalne samouprave.

Cilj partije je zasnovan na principu solidarnosti, to je postizanje promena u društvu napuštanjem neravnopravnosti različitih društvenih grupa i postizanje političke, ekonomske, socijalne i kulturne demokratije.

Izvor: www.snp.rs

Ostavite vaš komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here