Home Političke partije Srpska Napredna Stranka

Srpska Napredna Stranka

157
srbijaizbori.com,SNS

Srpska napredna stranka – nova šansa za Srbiju

Srpska napredna stranka – nova šansa za Srbiju

Vizija napredne Srbije

Građani Srbije dugo se već ne mogu pohvaliti dosadnim političkim životom. Stalno se nešto dešava, ali po pravilu, na štetu Srbije i njenih građana – korupcionaške afere, brutalni obračuni sa neistomišljenicima, potezi direktno usmereni protiv interesa opstanka Srbije kao države i u pravcu neizvesne budućnosti građana. Vlast koja stvara takvu atmosferu već godinama i čiji predstavnici aktivno učestvuju u svemu tome, kao da nisu imali dovoljno snažnu i jasno profilisanu opoziciju koja bi im se uspešno suprotstavila, i brinula o interesima građana.
Delovi opozicionih stranaka „uspešno“ su se integrisali u vladajući režim, a neke stranke se bave jalovim žalopojkama i otrcanim uvredama da bi se razračunavali sa dojučerašnjim saborcima.

U svemu tome, konačno se dogodilo i nešto pozitivno za politički život Srbije – pojavila se nova nada i nova šansa za već pomalo apatične i nepoverljive građane Srbije – Srpska napredna stranka, na čelu sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. Posle brojnih uvredljivih i optužujućih izjava na njihov račun od strane njihovih bivših saradnika, jedno je postalo sigurno – naprednjaci su najsnažnija opoziciona stranka Srbije, sa realnom perspektivom da u idućih nekoliko meseci preuzmu vođstvo na političkoj sceni Srbije. Ovakva stratna snaga, kako po broju članova, tako i po podršci među građanima, pravi je tektonski poremećaj u političkoj stvarnosti Srbije.
Srpska napredna stranka je i formalno osnovana predajom 10 054 izjave osnivača stranke, koje su prikupljene za neverovatna – 2 dana, koje su Nikolić i Vučić 10. oktobra 2008. predali Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu.
Srbija je dobila novu šansu, a građani Srbije novu nadu da stavri zaista mogu krenuti napred.

Osnovni programski ciljevi delovanja Srpske napredne stranke

Srpska napredna stranka je politička organizacija posvećena očuvanju celovitosti državne teritorije Republike Srbije, stvaranju moderne demokratske države koja će svim svojim građanima obezbediti mir i sigurnost, a razvijanjem savremene tržišne privrede stvoriti uslove za život dostojan čoveka, uz odlučnu težnju ka socijalnom blagostanju za sve građane.
Srpska napredna stranka, u uslovima političkog beznađa i besperspektivnosti, kako za državu Srbiju tako i za njene građane, principima svog delovanja pruža novu priliku građanima Srbije da svojim angažovanjem stvore uslove za izlazak zemlje iz teške političke, ekonomske i socijalne krize u kojoj se danas nalazi.

10 principa delovanja srpskih naprednjaka

Političko delovanje srpskih naprednjaka biće zasnovano na sledećih deset osnovnih principa:

1. Očuvanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Kosovo i Metohija je srce Srbije i sastavni deo teritorije naše države. Srbija ne može, ne sme i neće prihvatiti bilo kakav pokušaj otimanja delova njene teritorije i beskompromisno će štititi državne i nacionalne interese na svakom delu svoje teritorije. Istovremeno, svim političkim i ekonomskim merama država Srbija sprečavaće dalju razgradnju svog pravnog i političkog sistema, naročito na području Autonomne pokrajine Vojvodine, koja je bila, jeste i biće integralni deo Srbije u skladu sa njenim ustavnopravnim poretkom.

2. Srbija, kao država srpskog naroda i svih njenih građana, imaće obavezu da pomaže pripadnicima srpskog naroda koji žive van njenih granica, a posebno na području bivše Jugoslavije. Borba za pravo na život, sopstvenu imovinu i povratak na svoja ognjišta Srba izbeglih iz Republike Srpske Krajine i Hrvatske biće jedno od osnovnih opredeljenja srpskih naprednjaka. Istovremeno, političko približavanje i ekonomsko jedinstvo sa Republikom Srpskom, predstavlja realnu politiku koja će u budućnosti, mirnim putem i poštovanjem volje naroda, stvoriti uslove za formiranje zajedničke ili jedinstvene države srpskog naroda i svih ostalih građana koji žive na teritoriji Srbije i Republike Srpske. Srbija će, kao matična država srpskog naroda, pomagati predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori da se izbore za ostvarenje osnovnih nacionalnih prava i sloboda, očuvanje tradicije i kulture, a posebno će stvoriti uslove da ostvare prosperitetnu budućnost. Srpska država u prethodnom periodu nije vodila računa o svojoj dijaspori, zato će srpski naprednjaci učiniti sve da se našim ljudima koji žive u inostranstvu omogući da utiču na zbivanja u otadžbini, da predstavljaju mostove boljeg razumevanja i saradnje između naše i drugih država, ali i da se iskoriste njihova znanja i iskustvo u cilju ekonomskog i socijalnog prosperiteta Srbije.

3. Srpska napredna stranka boriće se za formiranje stabilne države u kojoj će vladavina prava i poštovanje principa ustavnosti i zakonitosti predstavljati temelje državne vlasti. Jednakopravnost pred zakonom mora da bude dosledno sprovedena, što znači da nijedan pojedinac, bez obzira na to na kojoj se funkciji nalazi, ne sme da bude nedodirljiv i mora da snosi istu vrstu kako prava, tako i odgovornosti kao i bilo koji drugi građanin Srbije.

4. Srpska napredna stranka boriće se za poštovanje Ustavom, ali i svim međunarodnopravnim aktima zagarantovanih prava pripadnika nacionalnih manjina. Srbija, kao zemlja koja se može pohvaliti nacionalnom i religijskom šarenolikošću, mora da bude primer nacionalne i verske tolerancije, zajedničkog i prijateljskog života ljudi koji vole svoju zemlju i poštuju njene zakone.

5. Srbija kao mala, ali zemlja ponosnih i dostojanstvenih ljudi, može da poboljša svoju ulogu i poziciju u svetu samo ako bude most između Istoka i Zapada, ako bude sarađivala sa svim svojim prijateljima, koristeći dobrobiti koje dolaze iz celog sveta, kako iz istočne, tako i iz zapadne hemisfere. Opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju ne treba da bude sporno, ali Srbija u Evropu može da uđe samo kao celovita država, sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim delom. Istovremeno, Srbija treba da razvija najbliže odnose sa Ruskom federacijom, Kinom, Indijom i ostalim velikim političkim i ekonomskim silama u svetu, ali i tradicionalnim prijateljima i saveznicima naše zemlje, kao i da, u skladu sa ovim programskim ciljevima, uporno radi na poboljšavanju bilateralnih odnosa, što podrazumeva i aktivnosti u cilju promene stava i onih država koje, naročito poslednjih godina, nisu pružile Srbiji podršku koja odgovara njenim legitimnim interesima.

6. Vojna neutralnost je jedino logično i razumno rešenje za srpsku državu u uslovima oštre konfrontacije NATO-a i Rusije. Vojna neutralnost podrazumeva i efikasnu, tehnički opremljenu, profesionalizovanu, snažnu srpsku vojsku, koja će vratiti poljuljano narodno poverenje, ali koja će u svakom trenutku biti i odvraćajuća sila za svakog potencijalnog agresora.

7. Borba protiv korupcije i kriminala je temeljno opredeljenje srpskih naprednjaka, jer bez iskrene i pravno utemeljene borbe protiv najvećeg zla savremenog srpskog društva nema ni ekonomskog, ni socijalnog napretka u državi Srbiji.

8. Ekonomsko blagostanje, snažna privreda uz racionalno korišćenje prirodnih bogatstava u skladu sa najvišim interesima građana Srbije i suzbijanje nezaposlenosti biće osnovni ciljevi naprednjačke politike. Povoljna politička klima koju ćemo stvoriti sukobljavanjem ideja a ne građana, izmene i modernizacija školskog i obrazovnog sistema, saradnja sa svetom, sprovođenje poštene privatizacije i preispitivanje zakonitosti privatizacija izvršenih do sada, povoljni međunarodni ugovori koje imamo i koje ćemo iskoristiti, omogućavanje srpskim privrednicima da se pod povoljnim uslovima uključe u tržišnu utakmicu, stvoriće uslove za brz ekonomski rast i bolji životni standard građana Srbije.

9. Srpska napredna stranka stvoriće državu socijalne pravde, jer „pravda drži zemlju i gradove“. To znači da u svim sferama društvenog života možemo i moramo da obezbedimo uslove za normalan život najugroženijim slojevima našeg društva, od dece, lica sa posebnim potrebama, do naših penzionera koje je država u prethodnim decenijama brutalno opljačkala, a često i prevarila. Pravo na lečenje mora da bude obezbeđeno svakome, bez obzira na njegovo materijalno stanje. Takođe, svako dete mora da dobije jednaku šansu da iskaže svoje sposobnosti, da se školuje i usavršava.

10. Ravnomeran regionalni razvoj i decentralizacija Srbije uslov su njenog napretka. Ukoliko se hitno ne preduzmu mere za razvoj sela, za sprečavanje depopulacije i migracija stanovništva iz manjih sredina u Beograd i druge velike gradove, Srbija će izgubiti svoje komparativne prednosti i umanjiti šanse za ozbiljan privredni oporavak. Pri tome, decentralizacija ne znači davanje bilo kakvih teritorijalnih autonomija, već samo široka prava i ovlašćenja lokalnim samoupravama.