Autor: Srbija izbori, 4 Aug 2017
Notari - Srbija izbori

Upravni sud poništio je rešenja o imenovanju troje javnih beležnika za grad Beograd. – Čekaju se presude po još 91 tužbi

Upravni sud Republike Srbije poništio je rešenja o imenovanju troje javnih beležnika za grad Beograd. Presude, u koje je „Politika” imala uvid, donete su 14. jula ove godine, a rešenja o imenovanju su poništena jer prilikom njihovog donošenja „nisu primenjene i nepravilno su primenjene odredbe Zakona o javnom beležništvu, Ustava i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”.

Prema nezvaničnim informacijama, poništena su rešenja o imenovanju Slavoljupke Pavlović, javnog beležnika za Novi Beograd, Miodraga Glišića za Savski venac i Tanje Ostojić za Čukaricu. Svi oni, prema istim informacijama, imenovani su za notare rešenjem ministra pravde od 1. avgusta 2014. godine. Nakon presude Upravnog suda oni su prestali sa radom, ali će odluke koje su donosili u protekle tri godine ostati na snazi.

Prema rečima Borivoja Markovića, koji je podneo tužbe u ime kandidata koji nisu izabrani na javnobeležničku funkciju, ovo su samo prve tri odluke donete po podnetim tužbama.

– Podnete su 94 tužbe, a koliko mi je poznato, ovo su jedine tri odluke koje su donete. Po nekim predmetima još postupa Upravni sud, dok se pojedini nalaze pred Ustavnim sudom – kaže Marković za „Politiku”.

Zanimljivo je da su u „prvom krugu” izbora javnih beležnika imenovana upravo 94 javna beležnika i da su sva ta imenovanja tužbama podnetim Upravom sudu ocenjena kao sporna. Tadašnji ministar pravde Nikola Selaković imenovao je „samo” 94 notara, iako je Zakon o javnom beležništvu predviđao imenovanje njih sto.

U tužbama koje su Upravom sudu podnete 30. septembra 2014. godine podnosioci su ukazali da su među članovima ispitne komisije, koja je imenovana u aprilu 2013. godine, bila i tri člana konkursne komisije, zbog čega, kako su naveli, nije bilo moguće obezbediti njihovu nepristrasnost, s obzirom na to da su znatan broj kandidata za imenovanje baš oni ispitivali. To je, navodi se u tužbama, dovelo do toga da kandidati koji su polagali ispit pred drugom ispitnom komisijom 2012. i 2013. godine ne budu ravnopravni, zbog čega im radna mesta nisu bila dostupna pod jednakim uslovima.

– Konkursna komisija nije primenila odredbe Zakona o javnom beležništvu, kojima je definisano koji će se kriterijumi uzeti u obzir prilikom izbora između više kandidata, a to su: uspeh na pravosudnom i javnobeležničkom ispitu, vrsta poslova koje su kandidati do tada obavljali i rezultati koje su postigli u dotadašnjem radu – navodi se u tužbama koje je uvažio Upravni sud.

U usvojenim tužbama dodaje se da o načinu na koji je s kandidatima razgovarano postoje tonski zapisi, iz kojih može da se zaključi da nije sa svima razgovarano na isti način, da nisu svima postavljana ista pitanja i da vreme razgovora sa njima nije bilo jednako. Navodi se i da je komisija vršila uvid u dokumentaciju samo nekih kandidata, dok biografije nekih od njih nije ni pročitala.

– Utisak komisije ni u jednom aktu nije propisan kao kriterijum za predlaganje kandidata – navodi se u uvaženim tužbama.

Presude Upravnog suda u kojima se nalaže ponovno odlučivanje o imenovanju određenih javnih beležnika pre nekoliko dana dostavljene su i Ministarstvu pravde. Kako je za „Politiku” rečeno u ovom ministarstvu, u pomenutim presudama naloženo je donošenje novih rešenja u skladu sa primedbama suda, odnosno da se otklone tehnički nedostaci u postojećim obrazloženjima odluka o imenovanju.

– Ni u jednom od navedenih predmeta Upravni sud nije konstatovao da imenovani kandidati ne ispunjavaju uslove koji su definisani Zakonom o javnom beležništvu, već da je potrebno da obrazloženje o njihovom imenovanju sadrži određene činjenice, kao što je, na primer, vrsta pravnih poslova koje je kandidat obavljao do imenovanja. Poništavanje upravnih akata državnih organa od Upravnog suda ne iziskuje pokretanje disciplinskih postupaka, a u ovom slučaju ne dovodi u pitanje punovažnost javnobeležničkih isprava koje su sačinili beležnici imenovani poništenim rešenjima ministra pravde – navode u Ministarstvu pravde i konstatuju da ovim odlukama Upravnog suda nije poništen dosadašnji rad beležnika od momenta njihovog imenovanja do trenutka odluke.

– Ministar pravde u narednom periodu će za navedene javne beležnike doneti nova rešenja o njihovom imenovanju, u skladu sa primedbama Upravnog suda – navode u ministarstvu.

Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije, tvrdi da zastoja u radu notara zbog presuda Upravnog suda neće biti. Kako kaže za naš list, reč je o čisto formalnom propustu.

– Upravni sud je našao da obrazloženja odluka po kojima su izabrani nisu detaljna, odnosno da ih treba temeljno uraditi. Sud je naložio ministarstvu da donese nova rešenja sa detaljnijim obrazloženjem za iste javne beležnike. Oni će biti izabrani novim rešenjima, koja će Ministarstvo pravde doneti vrlo brzo. Nikakvih problema s tim u vezi ne bi trebalo da bude, niti da će se presude Upravnog suda odraziti na rad javnih beležnika i građana – rekao je Đukanović za „Politiku”.

Kategorije: 

Unesite svoju e-mail adresu i primajte naše najnovije vesti

IZBORI 2014

Pratite nas